Artikkel

Digital teknologi i fremtidens europeiske helsevesen - en nordisk innfallsvinkel

Webinaropptak - Shaping the Future of European Healthcare

Digital teknologi er en avgjørende faktor når det gjelder å skape balanse mellom etterspørsel etter helsetjenester og kapasitet i helsevesenet. Mulighetene og effektivitetsøkningen knyttet til et digitalt skift er av stor betydning for alle organisasjoner som ønsker å være levedyktig og godt rustet for fremtiden.

På dette webinaret ser vi på de viktigste funnene i Deloittes rapport “Shaping the future of European healthcare: Closing the digital gap,” og går deretter nærmere inn på funnene som er gjort i Danmark og Norge. 

Se hele webinaropptaket her.

Se de norske nøkkelfunnene her.

Se de danske nøkkelfunnene her.

Se nøkkelfunnene fra UK her.

 

  • Hvor forberedt er organisasjonene på å ta i bruk digital teknologi?
  • Hvilke barrierer er det mot å ta i bruk digital teknologi i Norge og Danmark?
  • Hvilke tiltak kan iverksettes for å øke bruken av digital teknologi?
  • Hvordan har covid-19 fremskyndet det digitale skiftet?
  • Hva betyr alt dette for fremtiden i digital helse i EU som helhet?

 

Webinaret ble gjennomført av

  • Karen Taylor er forskningsdirektør ved det britiske Centre for Health Solutions og forfatter av “Shaping the future of European healthcare: Closing the digital gap.” Hun støtter helsevesen og biovitenskap ved å drive uavhengig og objektiv forskning og analyse av viktige bransjeutfordringer og tilhørende løsninger, utvikler vitenskapelig basert innsikt og synspunkter på spørsmål om alt fra farmasi og teknologisk innovasjon til ledelse og reform av helsevesenet
  • Jan Erik Tveiten er partner i Consulting i Deloitte Norge. Han leder bransjeområdet for helse og har erfaring fra en rekke helseforetak. Han har bred operativ og prosjektrelatert erfaring innen økonomistyring, strategiutvikling, evalueringer og prosessforbedring ved flere sykehus. I tillegg har han vært konstituert økonomidirektør ved Oslo universitetssykehus, økonomidirektør og ass. direktør ved Ullevål sykehus og økonomidirektør ved Universitetet i Oslo. Jan Erik har også en undervisningsstilling ved Universitetet i Oslo, Senter for helseøkonomi og helseledelse.
  • Anne Mellgren er Senior Manager i Consulting i Deloitte Norge. Hun er en av lederne for et kompetansemiljø med prosjektledere i helsesektoren i Deloitte. Gjennom mer enn 20 år som rådgiver og prosjektleder i helsesektoren, har hun fått en solid plattform for å lede komplekse transformasjonsprosjekter og skape varig endring.
  • Hilde Hammervoll er Manager i Consulting i Deloitte Norge og har over 10 års erfaring fra helsesektoren. Gjennom ulike roller innenfor klinisk pasientarbeid, ledelse, HR og IKT forvaltning har Hilde ervervet seg bred kompetanse og forståelse av bransjen. Hilde er utdannet sykepleier, brenner for pasientsikkerhet og systemer som støtter den kliniske hverdagen for helsepersonell.
  • Thor Hvidbak har jobbet i helsesektoren siden 2011, og har siden 2018 vært Client Relationship Executive for helse i Deloitte Danmark. Thor er lidenskapelig opptatt av å forbedre omsorgsmodellen og bidra til å skape forutsetninger for digital transformasjon av helsesystemer. Thor administrerer og gir råd om prosjekter innen områder som tverrsektoriell og sekundær bruk av helsedata, innovasjonsledelse, digital strategi, informasjonssikkerhet, styring og IT-driftsmodeller. Thor er basert i København, men jobber også internasjonalt.

Shaping the future of European Healthcare

Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?