Tjenester

Ledelses- og medarbeiderutvikling

Resultater gjennom mennesker!

Effektive organisasjoner skapes av fornuftig bruk av kapital; finansiell kapital, teknologisk kapital og humankapital. I en verden med økende krav til effektivitet, integritet og kunnskap har kvaliteten på humankapitalen og forvaltningen av denne ressursen vist seg å være avgjørende for å skape gode resultater. Samtidig erkjenner ledere både i offentlig og privat sektor at de menneskelige ressursene er de vanskeligste å sikre, de mest komplekse å måle og de viktigste å utvikle.

Deloitte hjelper våre kunder med å organisere, utvikle og disponere humankapitalen gjennom å bidra i endringsprogram, bemanningsplanlegging, HR transformasjon, samt ledelses- og teamutvikling. Våre konsulenter er forretningsorienterte i sin praksis og fokuserer på å fremme produktivitet, lønnsomhet og prestasjoner gjennom utvikling av menneskelige ressurser. Vi vokser raskt og rekrutterer helhetstenkende- og praktisk orienterte konsulenter som har vist evne til å omsette strategier til operative grep som ledere og medarbeidere kan gjennomføre og etterleve.

Vi har samlet våre tjenester under tjenesteområdene

  • Strategisk endring og ledelse
  • Kompetanse- og talentutvikling
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsutvikling og HR transformasjon

Kontakt oss

Bjørn Helge Gundersen

Bjørn Helge Gundersen

Director

Bjørn Helge Gundersen er director i Human Capital.... Mer

Anette Johnsen Solberg

Anette Johnsen Solberg

Senior Manager

Annette er kompetanseleder innen ledelses- og medarbeiderutvikling og har spisskompetanse på design og gjennomføring av utviklingsprogrammer. Hun hjelper organisasjoner med å forbedre resultater gjenn... Mer