Tjenester

Ledelses- og medarbeiderutvikling

Resultater gjennom mennesker!

Helsesektoren er i stadig endring. Det digitale skiftet samfunnet står ovenfor vil prege alle deler av helsesektoren radikalt de neste årene. Mulighetene innen forebygging, diagnostikk og behandling blir større. Samtidig blir pasientene flere og mer krevende og de økonomiske rammevilkårene i offentlig helsevesen trangere. Innovativ tenkning og agilt lederskap er viktig for å håndtere når etablerte strukturer utfordres og for å kunne ta i bruk de mulighetene den teknologiske utviklingen gir.

I tillegg til den teknologiske utviklingen, ser vi fremveksten av den såkalte sosiale organisasjonen. Organisasjoner må i økende grad forstå og endre seg i lys av sin rolle i samfunnet. Ferdigheter i samarbeid og enda større fokus på team og nettverk, er viktig for å klare og gjennomføre nødvendig tilpasninger. Det stilles strenge krav til helsevesenet, og man må kontinuerlig ha et fokus på utvikling av menneskelige ressurser i organisasjonen.

Hvordan kan vi hjelpe deg? 

​Deloitte hjelper våre kunder med å organisere, utvikle og disponere humankapitalen i møte med de samfunnsmessige endringene gjennom å bidra i endringsprogram, bemanningsplanlegging, HR transformasjon, samt ledelses- og team-utvikling. Våre konsulenter  har solid erfaring med og kompetanse til å omsette strategier til operative grep som ledere og medarbeidere kan gjennomføre og etterleve.

Vi har samlet våre tjenester under tjenesteområdene:

  • Strategisk endring og ledelse
  • Kompetanse- og talentutvikling
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsutvikling og HR-transformasjon

Hvordan jobber våre konsulenter? 

​Deloitte har i en årrekke bistått organisasjoner med endringsledelse, talent- og organisasjonsutvikling. Vi har flere konsulenter med bakgrunn fra helsesektoren.

Kontakt oss

Annette Johnsen Solberg

Annette Johnsen Solberg

Director

Annette har 20 års erfaring fra ledelsesutvikling og organisasjonsutvikling og har jobbet med mange av våre kunder på dette området. Hun har bakgrunn som pedagog med dyp kompetanse innen organisasjons... Mer