global manufacturing competitiveness index

Analyse

Konkurranseevne i industrien

2016 Global Manufacturing Competitiveness Index

2016 Global Manufacturing Competitiveness Index (GMCI) er et samarbeid mellom Deloitte Touche Tohmatsu Limited og Council on Competitiveness. Årets undersøkelse viser hvilken betydning industrien har for den globale økonomien. En sterk industrisektor baner vei mot økonomisk velstand via utvikling av infrastruktur, nye arbeidsplasser og bidrag til BNP.

Oppsummering

Industri er i rask endring på verdensbasis. Inntekter og eksport fra industri stimulerer til økonomisk velstand, og gjør at land øker satsingen på utvikling av avanserte produksjonsteknikker ved å investere i høyteknologisk infrastruktur og utdanning. Ettersom det digitale og analoge smelter sammen i økende omfang, blir avansert teknologi stadig mer avgjørende for konkurranseevnen.

I 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index har CEO-respondentene blitt spurt om å rangere land basert på nåværende og fremtidig konkurranseevne. De mest konkurransedyktige landene viser styrke på tvers av mange faktorer, og illustrerer det tette båndet mellom konkurranseevne i industrien og innovasjon. Årets undersøkelse tar i tillegg en nærmere titt på seks sentrale land: USA, Kina, Japan, Tyskland, Sør-Korea og India. Til sammen står disse landene for 60 prosent av verdens industrielle BNP, og har derfor betydning for globale industritrender.

CEO-enes rangering etter land

Viktigste faktorer for industriell konkurranseevne

  • Talent forblir på førsteplass: Årets rapport sammenfaller med utgavene fra 2010 og 2013, ettersom industrivirksomheter fortsetter å peke ut talent som den mest betydningsfulle pådriveren av global konkurranseevne innen industri.
  • Kostnadskonkurranseevne (nummer to), produktivitet (nummer tre) og leverandørnettverk (nummer fire) spiller også nøkkelroller: I en tid med treg økonomisk vekst er det viktig å begrense kostnader og øke produktiviteten for å øke fortjenesten, samtidig som man bygger et sterkt nettverk og økosystem av leverandører.
 
Global CEO-undersøkelse: Faktorer bak global konkurranseevne i industri
global manufacturing competitiveness index
Kilde: Deloitte Touche Tohmatsu Limited og US Council on Competitiveness, 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index

Konsekvenser av politiske føringer

  • Et mer fordelaktig rammeverk for industri: Ledere i USA, Europa og Kina indikerer at sine respektive land har fått mer fordelaktig politikk for nøkkelelementer innen industriell konkurranseevne enn for tre år siden. Spesielt områdene teknologioverføring, vitenskap og innovasjon har fått politiske fordeler for å oppmuntre virksomheter til å bruke avansert teknologi i økt grad for å styrke konkurransekraften. Beskyttelse av intellektuell eiendom er også blant de største fordelene i USA og Europa, mens det ikke er til stede på listen over fordeler i Kina.
  • Europeisk perspektiv: Europeiske næringslivsledere anser lovgivning mot monopol, samt føringer for beskyttelse av intellektuell eiendom, helse, teknologioverføring, bærekraft og vitenskap som konkurransemessige fordeler. På den annen side er kun fire politiske føringer ført opp som ulemper, inkludert arbeidslivspolitikk, skatterater på individuelt og bedriftsmessig nivå, og økonomisk og finansiell politikk.
Var denne siden nyttig?