Artikkel

Kostnadsreduksjon gjennom digital innovasjon

Deloitte's 2019 Global Cost Survey

Digitale teknologier forsetter å gjenoppfinne hvordan virksomheter vokser og opererer. De risikoer og muligheter som følger av dette, tvinger virksomheter til å utvide sine kostnadsstyringsstrategier, i henhold til Deloitte's andre globale kostnadsundersøkelse.

Fra vekst til transformasjon

Studien “Save-to-transform as a Catalyst for Embracing Digital Disruption" viser at tradisjonelle metoder for kostnadsreduksjon fremdeles er gjeldende, men mange virksomheter har også begynt å investere tungt i transformerende digitale teknologier for å forbedre driftseffektivitet og kostnadsreduksjon, og samtidig øke lønnsomhet og konkurransekraft i en stadig mer digitalisert verden.

Denne tilnærmingen - å investere i digitale løsninger for å øke lønnsomhet - kaller vi å gå fra «save-to-grow» til «save-to-transform».

Deloitte Global Cost Survey viser at tradisjonell kostnadskutt, vekst, transformasjon og digitale løsninger er tiltak som de fleste respondentene praktiserer for å øke egen lønnsomhet. Men i større grad enn tidligere innser virksomheter viktigheten av å investere i digitale løsninger som robotisering (Robotic Process Automation - RPA), kognitive teknologier, intelligent beslutningsstøtte (business intelligence) og sky-baserte ERP løsninger. Digitale løsninger som dette kan potensielt transformere driften og følgelig radikalt forbedre operasjonell effektivitet og redusere kostnader.

Kostnadsreduksjon er fortsatt standard praksis

Deloitte Global Cost Survey baserer seg på svar fra over 1,200 bedriftsledere fra samtlige verdensregioner og industrier. Det kommer frem av studien at kostnadsreduksjon fortsatt er standard praksis hos de fleste bedrifter uavhengig av region eller industri. Hele 71 prosent av respondentene planlegger å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak i løpet av de neste 24 månedene.

2019-studien viser at virksomheter har en enorm mulighet til å kapitalisere på nåværende økonomiske styrker, og utnytte kostnadsstyringspraksiser for transformasjon og innovasjon.

Les hele rapporten her

2019 Global Cost Survey

Last ned
Var denne siden nyttig?