Artikkel

Disruptiv vekst og M&A

Markedsundersøkelse

Ny teknologi, endret kundeadferd og sammensmelting av bransjer stiller høye krav til utvikling hos virksomheter. Deloitte har gjort en undersøkelse som ser på virksomhetenes ulike strategier i møtet med de disruptive kreftene, og hvor utbredt bruken av de ulike strategiene er.

Hva viser undersøkelsen?

Deloitte identifiserer fire overordnede vekststrategier i undersøkelsen. Disse er delt opp i «build», «partner», «buy», og «invest». Alle virksomheter i undersøkelsen rapporterer at de benytter seg av minst én av vekststrategiene, fordelt på 83 prosent som benytter seg av «build», 42 prosent av «partner», 41 prosent av «buy» og 32 prosent som benytter seg av «invest». Flere benytter seg kun av én strategi, andre av to eller tre, mens noen benytter seg av alle fire. Videre viser undersøkelsen at det ikke er samsvar mellom virksomhetenes selvoppfatning på hvor godt rustet de er til å møte disruptiv vekst, og tallene på hvor godt rustet de faktisk er.

Undersøkelsen går gjennom hvordan virksomhetene kan hente ut maksimal verdi gjennom de ulike strategiene. Deloittes «capability assessment»-rammeverk tar for seg hvilke målsetninger virksomhetene må innfri for å lykkes innen de fire typiske fasene en transaksjon går gjennom. Dette inkluderer suksessfaktorer for fasene, som utvikling av vekststrategien, «screening» av oppkjøpskandidater, gjennomføring av selve transaksjonen og verdirealisering i etterkant.

Last ned artikkelen for å lese mer om hvordan man lykkes med de ulike strategiene.

Disruptiv vekst og M&A

Les mer her
Var denne siden nyttig?