Artikkel

En kommende bølge av aktivt eierskap?

Samspillet mellom ledelsen og aktive eiere 

Markedene venter vekst i M&A-aktiviteten i tiden fremover, og aktive eier på investorsiden girer opp for å holde takt med utviklingen. Etter en nedgang i aktivt eierskap som følge av usikkerheten under COVID-19, er dette i ferd med å snu – og vil potensielt ha stor innvirkning på selskapenes M&A-agenda.

Aktive eieres påvirkning på selskapets beslutninger

Økt aktivitet på eiersiden betyr flere interesser som selskapets ledelse må ivareta i M&A-relaterte beslutninger. Med M&A-aktiviteter som velkjente grep for å skape avkastningen for eierne, er det ventet at aktive eiere vil legge økt press på å selge unna underpresterende deler av selskapet eller gjennomføre oppkjøp. Dette for å skape meravkastning når markedene igjen går mot mer normale omstendigheter.

I parallell med kravet om økt avkastning ser man at eiersiden i større grad enn tidligere påvirker bedrifter til å ta mer samfunnsansvar. Dette gjøres blant annet gjennom å styre M&A-aktivitet inn mot områder som vektlegger miljømessige og sosiale aspekter, noe som igjen påvirker selskapets handlingsrom i strategiske beslutninger.

Hvordan bør så selskapets ledelse forholde seg til denne økte aktiviteten på
eiersiden?

Les artikkelen Boards Can Prepare for Expected Wave of Activism i The Wall Street Journal, for mer innsikt i hvordan selskapets ledelse bør forholde seg til økt aktivitet på eiersiden.

Les artikkelen fra The Wall Street Journal

Les artikkelen fra The Wall Street Journal
Var denne siden nyttig?