Artikkel

Fremtidens handel

Fusjoner og oppkjøp 2019

De siste fem årene har vi vært vitne til en oppgangstrend uten like for globale fusjoner og oppkjøp (M&A), og 2018 var det femte året på rad der den totale avtaleverdien overgikk 3 billioner USD.

Ser vi framover, er det tydelige endringer på gang når det gjelder økt politisk og økonomisk usikkerhet. Mulighetene for en handelskrig mellom USA og Kina, høyere rentenivå og økt regulatorisk press er alle faktorer som har en påvirkning.

Samtidig vil nok ikke det kraftmomentet som er skapt de siste fem årene forsvinne helt: Likviditeten i næringslivet er fortsatt rekordhøy. Det amerikanske M&A-markedet forventes å vokse på bakgrunn av fordelaktige skattereformer, og det Japanske markedet er forventet å tette noe av gapet fra færre kinesiske oppkjøp. Videre hadde sektoren for aktiv eierkapital (private equity) sitt beste år siden 2007.  

Vi forventer snarere at det vil legges større vekt på å skape verdier gjennom avtalene, noe som innebærer mer arbeid med å dempe risiko, gjøre grundige undersøkelser (due diligence), revurdere forretningsporteføljer og optimalisere integrasjonsprosessen.

I denne rapporten kan du lese mer om følgende tema:

  • Motvind - økonomisk og politisk usikkerhet
  • Motvind - press fra myndigheter
  • Medvind - sektoren for aktiv eierkapital
  • Medvind - aktivisme
  • Medvind - markedet i USA
  • Vår indeksprognose for fusjoner og oppkjøp
  • Implikasjoner for gjeldsmarkedet
  • Implikasjoner for grenseoverskridende avtaler

 

Last ned hele rapporten her.

Future of the deal

Last ned
Var denne siden nyttig?