Artikkel

Global 2020-undersøkelse om separasjoner

Perspektiver på selgersiden og nylige transaksjoner

Etter flere år med sterk vekst i det globale M&A-markedet, har covid-19-pandemien skapt et kraftig fall i både antall transaksjoner og verdien på disse. Men selv i en tid med rekordlave tall innen området, kan separasjoner være et godt defensivt verktøy for selskaper som ønsker å bygge en motstandsdyktig portefølje på vei mot den nye normalen.

Høyt oppe, langt nede

Slutten av forrige tiår markerte toppunktet for optimismen knyttet til fusjoner og oppkjøp, med et globalt aktivitetsnivå på over 3 billioner USD for sjette år på rad. De fleste aktørene på selgersiden konsentrerte seg om salg av underpresterende virksomheter, rettet porteføljefokuset mot kjerneområder for vekst og økte aksjonærverdiene gjennom selektiv restrukturering. Så kom covid-19-pandemien og snudde opp ned på det meste. Ettersom verdensøkonomien ble rystet og næringslivet sto overfor et plutselig, dramatisk markedsskift, falt verdien på globale M&A-transaksjoner med 71 prosent i juni 2020. Antall transaksjoner gikk ned med om lag åtte prosent i forhold til året før i de fleste globale markeder. I april 2020 hadde verdien på global M&A-aktivitet falt til det laveste månedlige nivået siden august 2003.

Nå har selskapenes strategifokus gått fra en å være en reaksjon på Covid-19-endringene til å fokusere på gjenoppretting og vekst i et nytt marked. Nedgangskonjunkturer kan by på unike muligheter, og salgssiden av M&A kan være et effektivt verktøy for selskaper som søker å fornye seg under de endrede markedsforholdene.

I markeder med lav organisk vekst, der topplinjevekst hovedsakelig oppnås gjennom restruktureringer, kan separasjoner være en effektiv, defensiv M&A-strategi som bidrar til å bevare og øke et selskaps verdier.

Covid-19-pandemien har ikke gjort utfordringene knyttet til å maksimalisere verdi gjennom separasjoner noe enklere. Selv om mange virksomheter har lykkes med å realisere forventet verdi fra nylig gjennomførte separasjoner, fortsetter de fleste salgsprosessene å være både kostbare og langtrukne, med serviceavtaler som byr på varige utfordringer i etterkant av transaksjonene. Samtidig kan separasjonsprosesser by på andre uønskede negative effekter på kultur, omdømme og kundes oppfatninger. 

Så hvordan skal virksomheter på selgersiden takle disse utfordringene på en god måte og samtidig unngå de vanligste fallgruvene? Ved starten av 2020 gjennomførte Deloitte en undersøkelse blant 100 globale virksomheter med omsetning over 500 millioner USD for å forstå deres perspektiver på separasjoner.

Les mer om funnene i vår rapport.

2020 Global Divestiture Survey

Defensive M&A for a resilient portfolio

Download the full report
Var denne siden nyttig?