Perspektiv

The state of the deal: M&A-trender for 2020

Deloittes blikk på kommende års M&A-aktiviteter

Vil M&A-markedet bli like sterkt i 2020? Og hvilke trender for fusjoner og oppkjøp vil prege året framover?

Deloittes årlige undersøkelse ser nærmere på M&A-aktivitet ved hjelp av innsikt og perspektiver fra konsernledere og private equity-investorer.

Gjeldende M&A trender

I Deloittes sjuende rapport om M&A-trender, spurte vi 1000 ledere i konsern og private equity-firmaer (PEI) om synspunkter på aktuelle aktiviteter og forventninger til de neste 12 månedene.

Det forventes at M&A-aktiviteten vil fortsette i høyt tempo inn i 2020, og dermed forlenge det allerede langvarige oppsvinget som har ført til mer enn USD 10 billioner i transaksjoner siden 2013 i USA alene. Vår «M&A-trender for 2020»-undersøkelse gir klare og sterke signaler om at aktivitetsnivået vil fortsette, da kun fire prosent av respondentene ser for seg en nedgang i antall avtaler de nærmeste 12 månedene. I tillegg forventer kun to prosent av respondentene en kraftig nedgang i avtalestørrelser det kommende året.

Undersøkelsen viser en viss moderasjon når det gjelder forventninger om at transaksjonsaktiviteten vil øke: 63 prosent av respondentene sier at transaksjonsaktiviteten vil øke noe eller betydelig, noe som er en nedgang fra 79 prosent året før. En mer dempet entusiasme virker naturlig på dette stadiet i M&A-syklusen, etter sju år med sterk vekst og rekordhøy aktivitet.

Hvilke andre M&A-trender forutses for 2020?

  • Divestitures (avhendelser) forblir populært hos de store selskapene: 75 % av spurte konsernledere forventer å fortsette med avhending av deler av virksomheten i 2020, noe som er det nest høyeste nivået siden 2017. Endringer i strategi, finansieringsbehov og fjerning av utdatert teknologi som ikke lenger passer med nye forretningsmodeller ble oppgitt som de viktigste årsakene til oppdeling av virksomheten for denne respondentgruppen.
  • Personvern og tilhørende lovgivning, i tillegg til aksjonæraktivisme, er blant de nye og økende M&A-trendene som driver både strategi og aktivitet. Vi ser også mer aktivt styreengasjement, der styremedlemmer tar aktivt eierskap i oppfølgingen av om avtalene som inngås innfrir de satte forventningene eller ikke.
  • Det forventes økt fokus på innenlandske transaksjoner som følge av bekymringer knyttet til internasjonal politisk uro og usikkerhet i handelsmarkedet.
  • Til tross for generell optimisme knyttet til M&A i året som kommer, er det også utfordringer knyttet til at avkastning på transaksjonene (ROI) har vært lavere de siste årene. 46 % av de spurte sier at under halvparten av transaksjonene deres de to siste årene har levert forventet verdi eller avkastning.

Hva annet er det som ligger til grunn for avtalemeglernes forventninger i året som kommer? Og hva er de kritiske faktorene som mest sannsynlig kommer påvirke aktiviteten og verdien på avtalene? 

* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Var denne siden nyttig?