Artikkel

M&A Views - en podkast om fusjon- og oppkjøp

Finnes det noen annen del av næringslivet hvor det skjer like mye og hvor utviklingen skjer like raskt som innen fusjon og oppkjøp? Kanskje ikke, og det er noe av det som gjør det så spennende.

I podkasten M&A Views ser Deloittes erfarne M&A-ledere på de siste trendene og svarer på spørsmål om bransjen. 

Under finner du et knippe av episodene. For en fullstendig oversikt, kan du undersøke podkasten nærmere i iTunes eller Spotify. 

Exploring deals abroad (part two)

Kan en rask økning i fusjon- og oppkjøpavtaler i Sørøst-Asia være et tegn på flere avtaler på verdensbasis? Hør på del 2 av vår «Exploring deals abroad»-episode for å lære mer om aktiviteten globalt og om de største utfordringene for virksomheter som etablerer seg utenfor egne landegrenser.

Hør i iTunes eller Spotify.

Exploring deals abroad (part one)

Due diligence er alltid en viktig del av fusjon- og oppkjøpsavtaler. Men når man gjør avtaler utenlands, er det enda viktigere å gjøre hjemmeleksen sin. Hvilke grep kan man ta for å øke sjansen for å lykkes med avtaler på tvers av landegrensene? Få tips i denne episoden!

Hør i iTunes eller Spotify.

M&A oversight: The vital role of the board

Resultatet etter en fusjon- og oppkjøpsavtale er alltid uvisst. Det er så mange faktorer som spiller inn på veien mot suksess eller fiasko. Hvordan kan styret spille en mer aktiv rolle for å øke virksomhetens sjanse for å lykkes? Det er temaet i episoden «The vital role of the board».

Hør i iTunes eller Spotify.

Real estate roundup: Unlocking value through M&A

Hjørnesteinsbedrifter eller kommersielt drevne virksomheter? Der står en av de største kampene innen handel og industri. Kan dette ha konsekvenser også for eiendomsbransjen? Lytt til denne episoden for å lære mer om hvilke rolle teknologi spiller i fusjon- og oppkjøpsavtaler i eiendomsbransjen, samt andre trender som preger bransjen.

Hør i iTunes eller Spotify.

Investing in growth: M&A strategies for investment management

2018 så ut til å bli et rekordår. Hva drev denne veksten, og hva er konsekvensen? Hvorfor tjente de største enda mer?

Hør i iTunes eller Spotify.

Var denne siden nyttig?