Artikkel

Små skritt, stor gevinst

Disruptiv M&A: Verdiskapning gjennom innovasjonsdrevne oppkjøp

Ettersom innovasjonstempoet fortsetter å øke blir disruptiv M&A stadig viktigere for selskapers vekststrategi. Men hvordan skal ledere gå fram i slike prosesser for å skape størst mulig verdi? Vår rapport ser nærmere på tre stadier i disruptiv M&As livssyklus, og utforsker en integrasjonstilnærming utformet med fokus på nye forretningsmodeller.

Disruptiv innovasjon driver nye transaksjoner

Dagens næringslivsledere må forholde seg til en todelt utfordring som omfatter å respondere på faren for disrupsjon, samtidig som de utnytter de disruptive kreftene til å skape “morgendagens virksomhet”. Selskaper som ikke omfavner denne tankegangen risikerer å seile akterut - og det er her disruptiv M&A kommer inn.

Disruptiv M&A omfatter strategiske partnerskap, joint ventures, buy-outs og corporate venturing, og hjelper selskaper med å utnytte innovasjonsledet vekst til å fornye sin virksomhet. Analyser utført av Deloitte viser at næringslivet brukte omlag USD 880 milliarder på oppkjøp av innovativ teknologi gjennom M&A i perioden 2015-2018, samtidig som det ble investert USD 220 milliarder til samme formål gjennom venture capital.

I tillegg til økonomisk avkastning, gir disse transaksjonene tilgang til teknologi, talenter og forretningsmodeller som kan være med på å skille morgendagens ledere fra morgendagens etternølere. Rasjonalet bak slike avtaler er ofte drevet av utsikter til inntektssynergier, som normalt er mye vanskeligere å realisere enn kostnadssynergier.

Som følge av dette er verdiskapning gjennom disruptiv M&A i utgangspunktet en kompleks øvelse. Utvelgelse av riktige kandidater krever evaluering og vurdering av et mye bredere spekter av muligheter og mål enn i tradisjonell M&A. Disse transaksjonene krever også at det tenkes nytt rundt strategi i hver fase av prosessen, helt fra transaksjonsprosessens begynnelse, via due diligence knyttet til fremvoksende teknologi, til en godt planlagt integrasjon.

Rapporten ser nærmere på følgende tre stadier av disruptiv M&As livssyklus:

1.    Avdekking av nye kilder til innovasjonsdrevet vekst

2.    Identifisering og gjennomføring av riktig transaksjon

3.    Verdiskapning og leveranse av forventet avkastning

Small gains, big wins

Disruptive M&A

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?