Artikkel

Fusjon og oppkjøp: Tilstandsrapport 2019

The state of the deal: M&A Trends 2019

Deloittes tilstandsrapport for 2019 bygger på svar fra 1000 respondenter, som har delt sitt syn på året som har gått, samt hva de forventer av de kommende 12 månedene.

Stor optimisme i fusjon- og oppkjøpsmarkedet

Der 70 prosent forventet et økende antall fusjons- og oppkjøpsavtaler i 2018, er tallet nå på 79 prosent. Det er private equity-virksomheter som først og fremst driver veksten, hvor 87 prosent forventer en økning i antallet avtaler.

Optimismen i fusjon og oppkjøpsmarkedet forsterkes ytterligere av et fall i antallet respondenter som forventer en lav vekst eller nedgang i antall slike avtaler. 30 prosent svarte at de forventet en nedgang for et år siden, nå svarer kun 21 prosent det samme.

33 prosent oppgir at de forventer at avtalene vil krysse landegrensene det kommende året, og stadig flere virksomheter ser mot asiatiske land for oppkjøpskandidater. 20 prosent svarte at Kina var et interessant land for utvidelser i 2018, svarer nå 28 prosent det samme.

Vekst i tjenestespekter og geografi har blitt viktigere

Tidligere har oppkjøp innen teknologi-bransjen stått høyest på prioriteringslisten, men det er ikke lenger den viktigste M&A-strategien. Det som tilsynelatende er viktigst, er å utvide virksomheten geografisk, samt å levere flere type tjenester enn tidligere.

Der 20 prosent svarte at teknologi var den viktigste driveren for fusjon- og oppkjøpsstrategien i fjor, er tallet nå 15 prosent.

Samtidig svarer 19 prosent at evnen til å utvide produkt- eller tjenesteporteføljen er viktig, og 20 prosent ønsker å utvide kundebasen sitt eksisterende geografiske marked.

Hvor forventes av fusjonen?

I flere utgaver av Deloittes årlige M&A tilstandsrapport, har respondentene blitt spurt om hvilke bransjer de tror det er mest sannsynlig at konsolideres. I årets undersøkelsen svarer flest at de tror at bank- og sikkerhetsbransjen vil oppleve en konsolidering, tett fulgt av energi- kapitalforvaltning og teknologi-bransjen.

Hvorfor leverer ikke noen avtaler som forventet?

40 prosent av respondentene sier at halvparten av avtalene de siste to årene ikke har levd opp til forventningene. De fleste skylder på ytre faktorer, som den globale økonomiske situasjonen eller reguleringer. Hvilke faktorer skal til for å lykkes med fusjon- og oppkjøpsstrategien til en virksomhet?

Les mer om hvilke trender som preger bransjen, og hva bransjefolk tror vil prege den i det kommende året ved å laste ned 2019-utgaven av State of the Deal her.

Tilstandsrapport 2019

Last ned
Var denne siden nyttig?