Global Cost Survey Nordic Cut

Artikkel

Nordiske selskaper sikter høyt for å redusere kostnadene

Deloitte Global Cost Survey 2019 - Norc Trends

Selv når økonomien er i balanse, er kostnadsstyring svært viktig over hele verden. Selskapene har fortsatt høye forventninger til inntektsvekst, og mange reduserer kostnadene for å oppnå nødvendig vekst. Samtidig ser flere virksomheter behovet for kostnadsstyring for å oppnå transformasjon, gjennom å investere i digitale nyvinninger.

Virksomheter i nordiske land skiller seg ut med å sette mer ambisiøse mål når de skal redusere kostnader, men de mislykkes også oftere enn andre med å nå målene.

"Save-to-transform» som ny tankegang 

Kostnadskutt er fremdeles vanlig forretningspraksis i alle regioner. Kostnadsprogrammer er mindre vanlige i Norden enn i USA og globalt, men her sikter selskapene høyere når de tar tak for å redusere kostnadene – og mislykkes oftere. Samtidig har nordiske selskaper mindre positive forventninger til inntektsvekst.

I økende grad ser bedriftene behovet for å endre virksomheten gjennom infrastrukturinvesteringer i viktige digitale nyvinninger som robotisert prosessautomatisering, kognitiv teknologi, virksomhetsetterretning og skybaserte ERP-systemer – der man går fra å tenke «spare for å vokse» til å tenke «spare for å endre». Nordiske bedrifter har hengt etter gjennomsnittet når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Dette er imidlertid en viktig strategisk prioritering de neste to årene.

Om undersøkelsen

Deloittes kostnadsstyringsundersøkelse tar sikte på å forstå faktorer, tilnærmingsmåter, handlinger og mål knyttet til kostnadstiltak. I april 2019 kom en ny global undersøkelse med data fra over 1200 toppledere fra alle store regioner og bransjer globalt. Med denne rapporten gir vi nå et nordisk perspektiv på disse dataene, hvor vi setter søkelyset på hvor og hvordan nordiske kostnadsstyringstiltak er annerledes enn i andre områder.

Nordiske trender for kostnadskutt

Deloittes globale kostnadsundersøkelse 2019 - nordiske trender

Last ned rapporten her

Viktigste funn – Kostnadsstyringstrender i Norden

  1. Nordiske selskaper sikter høyere når de iverksetter kostnadskutt. Fire av ti selskaper har mål over 20 prosent, noe som er over dobbelt så mange som i 2016.
  2. Hele 92 prosent av de nordiske respondentene mislykkes med å nå sine kostnadsmål, sammenlignet med 81 prosent globalt.
  3. Implementering er den største barrieren.
  4. Modningsnivået på kostnadsstyring er mye lavere i Norden. Et høyt modningsnivå er typisk når regler og prosedyrer knyttet til kostnader hele tiden blir revurdert og undersøkt for å sikre beste praksis når det gjelder effektivitet og kostnadsstyring.
  5. Mange selskaper tenker nå i større grad «spare for å endre», men trenden ligger bak det globale gjennomsnittet. En spare-for-å-endre-tankegang utnytter kraften i digital teknologi for å tilpasse kostnadsstrukturer og generere strategiske kostnadsbesparelser som både er betydelige og varige.
  6. Automatisering og andre digitale teknologier inntar en ledende rolle når det gjelder kostnadskutt. Robotisert prosessautomatisering (RPA) og kognitiv teknologi som kunstig intelligens (AI) har de siste to årene blitt de vanligste digitale hjelpemidlene som er utviklet for å redusere kostnader.
  7. Implementering av teknologi er en viktig strategisk prioritering de neste to årene.

92 prosent av de nordiske selskapene når ikke sine mål for kostnadsreduksjon, og implementering er den desidert største barrieren. Selskapene må i dag utnytte potensialet for endring som ligger i digital teknologi for å effektivisere kostnadsstrukturen og oppnå strategiske kostnadsbesparelser.

Bjørn Grenman, partner i Strategy & Operations i Deloitte Norway


* Deloitte bruker opplysninger om din bruk av våre digitale kanaler (hjemmesider, nyhetsbrev, påmeldingsskjema m.m.) og seminardeltakelse for å få innsikt i hvilke av våre tjenester som kan interessere deg.

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema.

Utfyllende informasjon om hvordan Deloitte behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Var denne siden nyttig?