Artikkel

Er virksomheten strukturert optimalt også etter krisen?

COVID-19 Recover: Operasjonell restrukturering

Vi vil se varige endringer i kunders etterspørsel etter produkter og tjenester og varige endringer i hvordan, hvor og når disse ønskes levert og konsumert. For virksomheter som treffes hardt av dette kan det sies med andre ord; forutsetningene som ligger til grunn for hvordan virksomheten er strukturert gjelder ikke lenger.

Krisen kom brått på. For alle. I løpet av noen dager i midten av mars ble Norge snudd på hodet. Selv om svært få var forberedt på at dette kunne skje, evnet mange virksomheter å snu seg rundt og fortsette å levere tjenester og produkter, under helt andre forutsetninger enn tidligere.

Når vi nå må anta at tiltakene som er iverksatt vil vare over tid, må vi også innse at en del av endringene som har skjedd på forbrukersiden vil være av varig karakter. 
 

Hva er utfordringen og hvordan hjelper vi klienter med å finne løsninger? 

 

Nettverksoptimalisering av transport, lager og logistikk
Med endringer i etterspørsel og vareflyt, endres også hvordan virksomheter organiserer lager og distrubusjonssentere mest hensiktsmessig. Både antall og geografisk plassering av disse bør vurderes, i tillegg til optimalisering av transport mellom disse.

Rasjonalisering av produksjonsfasiliteter
Endringer i produksjonsvolum, -frekvens og –mix påvirker hva som vil være optimal utnyttelse og bruk av produksjonsfasiliteter. I den grad hele eller store deler av produksjonsvolum reduseres, kan det være nødvendig å vurdere å stenge ned hele eller deler av produksjonsfasiliteter, eller vurdere andre bruksområder for disse.

Make/buy vurderinger
Hva virksomheter lager selv og hva de kjøper vil være basert på et forventet salgs- og produksjonsvolum. Når forventningene endres, endres også grunnlaget for hvordan dette regnestykket ser ut. Det som tidligere var riktig og lønnsomt å produsere selv, kan være mer lønnsomt å kjøpe fra andre leverandører. En helhetlig vurdering vil være nødvendig, hvor eventuelle endringer i leverandørmarkedet må hensyntas med tanke på pris og leveringssikkerhet.

Tilpasning av selskapsstruktur
Ved større endringer i virksomheters produksjonsvolum og –miks bør også virksomhetens støttefunksjoner vurderes. Funksjoner som tidligere har vært distribuert kan være fornuftig å sentralisere. I tillegg aktualiseres diskusjoner om hva som er virksomhetens kjernevirksomhet, hvor et mulig utfall kan være å selge hele eller deler av virksomheten som ikke faller inn under kjernevirksomheten.

Optimalisering av salgs- og produksjonsplanlegging
Plutselige endringer i etterspørsel etter produkter slik vi har sett i denne krisen er krevende. Virksomheter som har hatt gode prosesser for oppdatering og forankring av prognoser har lykkes bedre enn de som ikke har hatt dette på plass. Når vi er gjennom de største endringene og etterspørsel begynner å stabilisere seg, bør virksomheter bruke læringen til å etablere gode prosesser som sikrer samspillet mellom salgsprognoser, produksjonsplan, lagerplan og materiellbehov.

 

Vi ønsker å diskutere med deg om din virksomhet er strukturert på en optimal måte post-Covid-19.

 

Deloitte's samleside om COVID-19

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med
Var denne siden nyttig?