package with stickers

Artikkel

Hvordan oppnå langsiktig høy lønnsomhet?

I Deloitte publikasjonen «The Three Rules: How Exceptional Companies Think» så ble det presentert 3 prinsipper for hvordan selskaper systematisk oppnår langsiktig høy lønnsomhet. Studien var basert på en større detaljert analyse av selskaper i USA. Det er viktig å forstå om dette bildet er forskjellig utenfor USA. Selv om det er flere forskjeller er det imidlertid ingen signifikant forskjell i forhold til hva som gjør at ledende selskaper systematisk fortsetter å bedre lønnsomheten relativt til andre selskaper. Fokus her er på økte inntekter fremfor reduksjon av kostnader.

Les hele rapporten (PDF) »

Found in translation (PDF)
Var denne siden nyttig?