Artikkel

Hvor bra er egentlig lagerløsningen din?

Deloitte tilbyr en helsesjekk av din lagerdrift slik at du kan oppnå bedre innsikt i nåværende lagersituasjon.

Hvorfor foreta en helsesjekk av lagerdriften?

Helsesjekken vil gi en oversikt og vurdering av kvaliteten på nåværende lagerløsning.

Ved å gjennomføre Deloittes helsesjekk vil de reelle kostnadene tilknyttet lagerdriften bli avdekket. Dette inkluderer skjulte lagerkostnader som ikke kan leses direkte ut av et ERP-system.

Samlet vil dette gi deg en situasjonsbeskrivelse av dagens lagerdrift som vil gjøre det enklere å foreta en vurdering av hva som er en fornuftig lagerløsning for akkurat din bedrift.

Hva innebærer en helsesjekk?

I helsesjekken vil Deloitte kartlegge din bedrifts modenhet på lager og logistikkløsninger, og sammenligne funnene med beste praksis.

Kartleggingen av dagens lagerdrift vil bli utført gjennom et sett med intervjuer med aktuelle fagressurser innenfor din bedrifts lager- og logistikkfunksjoner. I intervjuene vil produktsammensetning, produktmengder, lagerrutiner, systemer/registrering og innkjøp bli vurdert

Funnene fra intervjuene vil bli sammenstilt i en skriftlig rapport som inneholder en beskrivelse av styrker og svakheter ved dagens lagerløsning, samt en sammenligning av med beste praksis hos liknende bedrifter og bransjer.

Fremstillingen vil bli utført slik at din bedrift får mulighet til å foreta en vurdering av dagens lagersituasjon og hva som er ønskelig lagersituasjon i fremtiden.

Hvilken lagerløsning din bedrift burde velge, kan diskuteres internt eller sammen med Deloitte som uavhengig diskusjonspartner.

Deloitte har dyktige eksperter innen logistikk og lager

Deloittes norske Supply Chain-praksis består av konsulenter med både industriell bakgrunn, faglig fordypning innen logistikk, og lang rådgivningserfaring. Vi har et bredt fokus på logistikkutfordringer, og tilbyr tjenester innen blant annet:

  • Lagerstyring og prosessoptimalisering
  • Lagerdesign og layout
  • Transport- og distribusjonseffektivisering
  • Produkt- og kundelønnsomhet
  • Sourcing og outsourcing
  • Operativt og strategisk innkjøp

Vi kombinerer konsulentenes erfaring fra oppdrag for ledende norske virksomheter med bruk av anerkjente rammeverk utarbeidet globalt i Deloitte. Dette sikrer at vi i Norge kan bruke verktøy som vi vet holder høy kvalitet, samtidig som vi kan støtte oss på internasjonal ekspertise og erfaring.

Les mer om Deloittes norske Supply Chain-praksis
  • Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester
  • I Norge består selskapets konsulentvirksomhet av 230 konsulenter fordelt på forretningsområdene Strategy & Operations, Technology og Human Capital
  • Deloittes Supply Chain Management-praksis er blant verdens største og mest anerkjente, og er rangert som No.1 Global Supply Chain Management Consultancy av Kennedy Consulting Research & Advisory
  • Globalt består Supply Chain Management-praksisen av rundt 2 000 fagfolk, hvorav 1 000 er lokalisert i Europa og Midtøsten-regionen
Var denne siden nyttig?