Hvordan kan M&A bidra til å øke verdiskaping?

Artikkel

Hvordan kan M&A bidra til å øke verdiskaping?

Ikke la fusjoner og oppkjøp bli et sjansespill når det kommer til verdier. Her er fire tiltak fra Deloitte.

Det hevdes at omtrent 40 prosent av alle fusjoner og oppkjøp (M&A) ikke realiserer forventet verdiskaping. Ved å gjøre M&A-aktivitet til en integrert del av virksomhetens vekststrategi kan man bedre oddsen for å lykkes, og unngå at oppkjøp blir et rent sjansespill. Vi anbefaler fire tiltak som øker sjansene for suksess.

How Companies Can Improve Value Through M&A
Var denne siden nyttig?