Deloittes M&A-undersøkelse 2016

Artikkel

Deloittes M&A-undersøkelse

Mye på spill for den globale økonomien

Deloittes M&A Index er en fremtidsrettet undersøkelse som anslår omfang på fremtidige globale fusjoner og oppkjøp, og som identifiserer faktorer med innvirkning på avtaleinngåelser.

I løpet av 2015 vil det bli gjennomført fusjoner og oppkjøp (M&A) for over 4000 milliarder dollar. Dette tilsvarer 80 prosent av Norges oljefond og er den høyeste samlede transaksjonsverdien i verden siden 2007. Våre analyser viser at selskapene som har gjennomført transaksjonene forplikter seg til å levere årlige kostnadssynergier på 3,3 prosent av transaksjonsverdi. Industri, detaljhandel, teknologi og telekom utmerker seg med høyere estimat. Dersom forventede synergier realiseres og får vedvarende effekt, vil transaksjonene øke verdien av selskapene med 1500–1900 milliarder dollar. Vi opplever at næringslivsledere og styrer undervurderer kompleksiteten og kostnadene knyttet til integrasjonsprosesser. Skal synergipotensialene kunne realiseres er fokus på denne prosessen helt avgjørende.

 

Les rapporten Deloitte M&A Index 2016 »

 

Kontakt vår ekspert

Joachim Gullaksen, director: jogullaksen@deloitte.no

 

Les rapporten

Var denne siden nyttig?