Tjenester

Kontinuerlig forbedring og Lean

Hvordan sikrer organisasjoner at de har effektive og verdiskapende aktiviteter i sine kjerne- og støtteprosesser, som stadig utvikles og kontinuerlig blir bedre?

Deloittes tilnærming til Kontinuerlig forbedring gir en endringskultur der alle medarbeidere aktivt finner tiltak til hvordan ting kan gjøres bedre. Slik oppnår vi med våre kunder konkrete og målbare resultater.

Vår tilnærming til Kontinuerlig forbedring (KF) baserer seg på en tilnærming til verdiskapning

KF er en måte å styre på, en måte å jobbe på og en måte å tenke på – som gir økt verdiskapning på kort og lang sikt for kunder, eiere og ansatte. Kort sagt kan en si at målet er at alle ansatte i organisasjonen ubevisst fokuserer på to «jobber» hver dag: 

 • Utførelse av arbeidsoppgavene på rett måte 
 • Forbedring av måten arbeidsoppgavene gjennomføres på 
   

Deloitte sine prinsipper for å lykkes med Kontinuerlig forbedring

 • Engasjere alle ansatte i utviklingsarbeidet og kontinuerlig forbedring
 • Behandle årsaker, ikke symptomer
 • Prestasjoner med utgangspunkt i kundens perspektiv
 • Fokus på å få til verdiskapende flyt og å redusere sløsing og variasjon
 • Beslutninger basert på fakta og datamateriale
 • Et system for å forbedre prestasjonene til en prosess, til et produkt eller en organisasjon
 • Tenke ende-til-ende prosesser og systemer
   

Implementering og opplæring er kritisk

I gjennomføring av alle Kontinuerlig forbedring-prosjekter er det en risiko for å gå seg vill. Fokuset på verktøy, metodikk, maler og struktur kan medføre at man mister fokus på det som faktisk betyr noe – å skape varige resultater gjennom reel endring. For Deloitte betyr dette at hovedfokus i gjennomføringen av slike prosjekter, og i opplæringen, er på ledelse av endring og å skape grobunn for kontinuerlig utvikling av organisasjonen.
 

Vår prosjektmetodikk til vellykkede prosjekter innen Kontinuerlig forbedring er inndelt i 5 steg

Innen hvert av de 5 prosjektstegene – mobilisering, analyse, design, implementering og kontinuerlig forbedring – har vi fokus på tre dimensjoner.

Dimensjonene Ledelse og strategi, Operasjonell effektivitet og Mennesker og adferd må alle ivaretas for å nå målet om økt verdi for kunden og etablering av en kultur for kontinuerlig forbedring.

For en varig endring og for å oppnå konkrete målbare effekter over tid er det også vesentlig å fokusere på gevinst-realisering, kompetanseutvikling, endringsledelse og lederutvikling, samt prosjektledelse.
Deloitte har erfaring fra en rekke prosjekter som er gjennomført med konkrete og målbare resultater. Vi har erfarne konsulenter med bakgrunn og kunnskap fra flere bransjer og virksomheter, innen både offentlig og privat sektor.