Tjenester

Post Merger Integration

Integrasjonsbistand

Med bred erfaring og et aktivt fagmiljø innenfor området vet vi hva som skal til for å sikre en vellykket integrasjonsprosess.

Deloitte bistår jevnlig med konsulenttjenester knyttet til gjennomføring av integrasjonsprosesser. Vi har, i tillegg til bred erfaring med å gjennomføre integrasjonsprosjekter, et aktivt fagmiljø innenfor området og gjennomfører kurs og seminarer for toppledere. 

Basert på vår erfaring fra tusenvis av transaksjoner, har vi utviklet et M&A-metodeverk med beskrivelse av rutiner, eksempler på leveranser, maler og verktøy for gjennomføring av aktiviteter på tvers av fasene (M&A-strategi, vurdering av oppkjøpskandidater, integrasjon etc.) og funksjonelle områder (programledelse, synergirealisering etc.). Se figur nedenfor.

Vår erfaring tilsier at ca. to tredjedeler av fusjoner opplever at de strategiske og finansielle målene ikke nås. Integrasjonsprosesser er kompliserte og krevende – samtidig som kostnadssynergier skal realiseres, er det en forventning om vekst og ekspansjon. I tillegg utsettes virksomheten for betydelig risiko for driftsforstyrrelser som kan føre til negative konsekvenser for kunder, ansatte og andre interessenter. Vi mener at det er seks områder som bør prioriteres for å øke sannsynligheten for en vellykket integrasjonsprosess: 

  1. Tydelig integrasjonsstrategi – definere formål og visjon, etablere målbilde og milepælbaserte fremdriftsplaner
  2. Robust integrasjonsledelse – opprette prosjektorganisasjon utenfor linjen med sterk forankring og involvering av ledelsen
  3. Klare mål for synergirealisering – sette overordnet synergimål for fusjonen som brytes ned til målsetninger per avdeling
  4. Organisasjonsstabilisering – jobbe for å beholde nøkkelpersoner og utvikle ny organisasjonsstruktur umiddelbart
  5. Dag 1-beredskap – prioritere kritiske «Dag 1-aktiviteter» i planleggingsfasen og utsette alt annet
  6. Kontinuerlig kommunikasjon – utvikle og implementere en proaktiv kommunikasjonsstrategi rundt fusjonen

Kontakt oss

Joachim Gullaksen

Joachim Gullaksen

Partner

Joachim is a Consulting Partner within Strategy & Operations, focused on performance improvement, strategy development and large-scale transformation programs. He leads our M&A and Strategic Cost Tran... Mer