Tjenester

Kvalitetsledelse (QM)

Vi hjelper din virksomhet å forstå betydningen av kvalitet og etablere retningslinjer for hvordan kvalitetsprosessen kan styres.

Betydningen av kvalitetsledelse

Organisasjoner som følger beste praksis i kvalitetsledelse vil skille seg ut fra sine konkurrenter. En investering i QM-verktøy vil dessuten gi fordeler og resultere i økt kvalitet på produkter og tjenester. En leverandør vil kun lykkes dersom virksomheten legger større vekt på kvalitet framfor kvantitet.

I Deloitte bygger vi nå opp Norges ledende team innen kvalitetsledelse, som er glødende opptatt av å jobbe med prosjekter i verdensklasse.

Se mer om våre prinsipper og guidelines

Vi kan bistå med: 

 • Sette retningslinjer for ledelse av kvalitetsprosessen
 • Sikre at virksomheten forstår viktigheten av å gjennomføre kvalitet – forankring
 • Estimater og måling
 • Teststrategi, testmetodikk og testplaner
 • Ulike leveransemodeller f.eks LEAN, Agile eller fossefall
 • Ulike verktøy som f.eks Jira og Confluence.
 • Testautomatisering/Testutvikler:
  • Python, Cypress, Selenium, Squish, Postman og API test, Continuous Integration systemer.
  • Prinsipper innen Test Data Management

Toms perspektiv

Jeg har vært glødende opptatt av kvalitetsledelse i nesten 20 år, og leder Deloittes nye måte å drive dette arbeidet på. For meg handler kvalitetsledelse om å minimere risiko i leveranser, enten det gjelder forretningsprosesser, kundereiser, anbudsrunder eller produktutvikling.

Kvalitetsledelse handler om å ta i bruk disse byggestenene: risikostyring, endringsledelse, å jobbe smartere (smidig og agilt) – og i grunnmuren ligger fagfeltet test. Sammen vil dette danne et fundament som vil gi deg som kunde en bedre pekepinn på om alt er klart for levering eller ikke.

Å teste handler ikke bare om testingen, det er mye mer – det er kvalitetsledelse!

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Ta kontakt

Tom Engen

Tom Engen

Director

Han har jobbet med strategier innenfor digitalisering og kvalitetsledelse basert på prinsipper fra Lean og agilt utvikling og har fokus på kundereiser og bruk av teknologi for å løse et problem.... Mer