Artikkel

Brukervalg i kommunal tjenesteyting

Veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg

Deloitte har, på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utført en undersøkelse om brukervalg i kommunal tjenesteyting. Hensikten var å hente fersk kunnskap om eksisterende brukervalgsordninger, og produsere en rapport og en veileder om temaet.

Brukervalg i kommunal tjenesteyting dreier seg om å legge til rette for at mottakere av kommunale tjenester skal ha mulighet til:

  • å velge tjenesteleverandør
  • påvirke hvem som yter tjenesten
  • hva tjenesten inneholder
  • hvordan og når tjenesten ytes

Deloitte har hatt som oppdrag å hente inn kunnskap om utvikling, erfaring og forutsetninger for innføring av brukervalg i kommunal sektor i Norge. Vi har i tillegg hentet inn erfaringer fra Sverige og Danmark.

Vår leveranse tar form av en rapport og en veileder. Førstnevnte holder deg oppdatert på kunnskapen om brukervalg, mens sistnevnte er ment for kommuner som vurderer å innføre ordningen. Veilederen tar i tillegg for seg hvilke temaer som bør bli avklart, hvilke forutsetninger som bør oppfylles, og bidrar med en stegvis forklaring av innføringsprosessen.

Last ned veilederen i menyen til venstre, og se rapporten på Regjeringen.no.

Brukervalg i kommunal tjenesteyting
Var denne siden nyttig?