Artikkel

Den digitale reisen i offentlig sektor

Digital teknologi kan fundamentalt endre måten offentlige virksomheter drifter og leverer sine tjenester på. Deloittes forskningsgruppe har, ved å spørre 1200 offentlige ansatte fra over 70 land og intervjuet ytterligere 130 ledere i offentlig sektor, fått innsikt i offentlig sektors «digitale modenhet». Rapporten gir en oversikt over vellykkede tiltak som kan bidra til en smidigere digital transformasjon.

Last ned den nordiske rapporten

Last ned den nordiske rapporten for å lese mer om hvilke barrierer som påvirker offentlige virksomheter i forkant av å bruke digitale teknologier.

I den globale rapporten «The goverments journey to digtial transformation» får du oversikt over de ulike lands progresjon i den digitale transformasjonen. En liten andel av de spurte faller inn under kategorien «digitalt moden», mens flertallet fortsatt er i en tidlig eller utviklingsfase av i sin digitale overgang. Kun 30 prosent av respondentene sa at de digitale evnene i deres virksomhet var i forkant av sine offentlige kolleger, mens nesten 70 prosent sa at de var bak privat sektor.  

Den digitale reisen i offentlig sektor (PDF)
Var denne siden nyttig?