Artikkel

Drivkrefter for endring

Fremtidens helsevesen

Fremtidens helsevesen vil trolig drives fram av digital transformasjon basert på åpne, sikre plattformer, og radikal interoperabilitet. Helse vil sannsynligvis dreie seg mer om å bevare god helse enn om å behandle sykdom.

Om tjue år kan kreft og diabetes være sykdommer som er utryddet, på samme måte som polio. Vi forventer at forebygging og tidlig diagnostisering vil stå sentralt i fremtidens helsearbeid. I noen tilfeller kan sykdomsutbrudd forsinkes eller elimineres fullstendig. Avanserte tester og verktøy kan bety at det aller meste av diagnostisering (og pleie) skjer i hjemmet.

I dag består det amerikanske helsevesenet av mange usammenhengende deler (helseplaner, sykehussystemer, legemiddelfirmaer, produsenter av medisinsk utstyr). Innen 2040 forventer vi at forbrukeren vil stå i sentrum for helsemodellen. Interoperable data som alltid er på, vil bidra til tett samarbeid mellom aktørene i bransjen, og nye tjenestekombinasjoner vil bli tilbudt av etablerte aktører og innovative nykommere. Inngrep og behandlinger vil trolig bli mer presise, mindre komplekse, mindre omfattende og billigere.

Helse vil bli definert helhetlig som en generell tilstand av velvære og vil omfatte mental, sosial, emosjonell, fysisk og åndelig helse. Ikke bare vil forbrukerne ha tilgang til detaljert informasjon om egen helse, de vil også eie sine egne helseopplysninger og vil ha en sentral rolle med hensyn til å ta beslutninger om egen helse og velvære.

Fremtidens helsevesen

Last ned rapporten her

Hvordan ser fremtidens helsevesen ut?

Fremtidens helsevesen slik vi forestiller oss det ligger bare rundt 20 år frem i tid, men helsevesenet i 2040 vil være helt annerledes enn det vi har i dag. Basert på ny teknologi kan vi være rimelig sikre på at digital transformasjon – muliggjort av radikalt interoperable data, kunstig intelligens (AI) og åpne, sikre plattformer – i stor grad vil være drivkraften bak denne endringen. Vi tror fremtidens helsevesen vil være organisert rundt forbrukeren og ikke rundt institusjonene slik dagens helsevesen er.

Innen 2040 (og kanskje starter det mye tidligere) vil strømmer av helsedata – sammen med data fra en lang rekke andre aktuelle kilder – føres sammen for å danne et allsidig og svært persontilpasset bilde av den enkelte forbrukers helse. Enheter vi bærer på oss som registrer antall skritt, søvnmønster og til og med puls er i dag en integrert del av i livet vårt på måter vi ikke kunne ha forestilt oss for noen få år siden.

Vi forventer at denne utviklingen vil gå enda raskere. Neste generasjon sensorer vil for eksempel flytte oss fra enheter vi bærer på oss til usynlige sensorer som alltid er på og som er innebygd i enheter rundt oss.

Mange helseteknologiselskaper har allerede begynt å innarbeide biosensorer som alltid er på og programvare i enheter som kan generere, samle inn og dele data. Avansert kognitiv teknologi kan utvikles til å analysere store mengder parametere og skape persontilpasset forståelse av en forbrukers helse. Tilgangen på data og skreddersydd kunstig intelligens kan gi grunnlag for presise helsemessige mikrointervensjoner i sanntid slik at vi har et forsprang på sykdomsutvikling og ligger langt i forkant av katastrofal sykdom.

Væpnet med disse meget detaljerte personlige opplysningene om egen helse vil forbrukerne trolig kreve at helseopplysninger om dem skal kunne flyttes. Forbrukerne har blitt vant til endringer på andre områder, for eksempel innen e-handel og mobilitet. Disse forbrukerne vil kreve at helse følger i samme spor og blir en integrert del av livet – og de vil velge og vrake blant de tilbudene som finnes.

Les mer om fremtidens helsevesen ved å laste ned rapporten.

Deloitte Health

Les mer om våre tjenester innen life sciences and health care her. 

Hold deg oppdatert
Var denne siden nyttig?