Et innblikk i offentlig sektor i Storbritannia

Et innblikk i offentlig sektor i Storbritannia

The State of the State 2016-17

For femte år på rad har Deloitte sett på utviklingen i offentlig sektor i Storbritannia.

«State of the state» samler analyser, intervjuer og vinkler på de britiske myndighetene gjennom fra næringslivets perspektiv. Årets rapport inkluderer en undersøkelse som belyser hva britene mener om det offentlige og dets tjenester.

Nøkkelfunn i årets rapport:

  • Brexit har skapt en kompleks utfordring for britiske myndigheter, men gir også en mulighet til å revurdere hvordan offentlig sektor håndterer tjenester den nå overtar når de går ut av den Europeiske Union.
  • 33 prosent av de spurte i vår innbyggerundersøkelse mener myndighetene bør prioritere Brexit, mens 57 prosent mener helsetjenestene er viktigst. Innbyggerne er i tillegg opptatt av bedre offentlig transport, bedre sykehus og investeringer i lokale tjenester.
  • Vår analyse av arbeidsstokken i offentlig tjenester konkluderer med at sektoren ved bruk av robotprosessautomatisering kan redusere 861.000 jobber innen 2030. Det frigjør arbeidskraft som kan jobbe med mer komplekse problemstillinger.

Last ned hele rapporten her.

The State of the State 2016-17

Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?