Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Artikkel

Ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune innen barnevern

Følgeevaluering og første delrapport

En forsøksordning skal finne ut hvordan kommuner håndterer økt ansvar for barnevernstjenester.

I forbindelse med forarbeidene til en nasjonal strukturreform for barnevernet ønsker regjeringen å prøve ut endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. Dette gjennomføres som et forsøk, hvor Alta, Nøtterøy/Tjøme og Røyken er valgt ut som forsøkskommuner.

I samarbeid med Telemarksforsking gjennomfører Deloitte en femårig følgeevaluering av forsøket. Første delrapport fra følgeevalueringen foreligger nå.

Få mer informasjon om rapporten på nettsiden til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Les PDF
Var denne siden nyttig?