Artikkel

Kompensasjonsordningen for idrett-, frivillighet- og kulturfeltetforlenges ut 2020 - og andre nyheter for organisasjoner

COVID-19: Tiltak for organisasjoner

Regjeringen har laget en oversikt over tiltak i forbindelse med korona. Vi gjør oppmerksom på at lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb også gjelder organisasjoner. Vi minner også om søknadsfrister som nærmer seg.

Kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten forlenges ut 2020

Torsdag 20. august informert Regjeringen om at kompensasjonsordningene til idrett-, frivillighet- og kulturfeltet forlenges fra 1. september og ut 2020. Det varsles også om at kompensasjonsordningen gradvis blir redusert, det gjelder avlyste arrangement som fra perioden 01.11.2020 til 31.12.2020 kun får dekket 50 prosent. Videre inviterer Kulturdepartementet til dialog med idretten og frivilligheten for å etablere ordninger som kan stimulere til aktivitet i 2021.
 

Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Regjeringen har laget en samlet oversikt over hva de gjør og hvor du skal henvende deg for å få svar når det gjelder de ulike ordningene, den finner du her.


Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

I juni ble tiltak om lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb vedtatt. Det gis tilskudd for juli og august på inntil 15 000 kr per ansatt som tas tilbake fra permittering dersom gitte vilkår er møtt. Ordningen gjelder også ideelle organisasjoner og stiftelser, men for disse er støtten 10 000 kr per måned per ansatt. Vi viser til forskriften for ytterligere detaljer om vilkår. Søknad sendes inn elektronisk fra oktober av. For mer informasjon om ordningen og søknad, se Skatteetatens nettside, samt Revisorforeningens artikkel om ordningen.

Korona og hva du må gjøre

Deloittes samleside for koronarelatert informasjon og råd. 

Gå til samlesiden
Søknadsfrist for kompensasjonsordningene for kultursektoren og frivillighets- og idrettssektoren

Regjeringens kompensasjonsordninger for kultursektoren og frivillighets- og idrettssektoren har snart søknadsfrist. For begge ordningene er fristen 15. september. Norsk kulturråd forvalter ordningen for kultursektoren mens Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. De har derfor egne nettsider for søknader;

Informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet
Informasjon fra Kulturrådet

 

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen og tiltak?

Ta kontakt med våre Deloitte-eksperter i bransjegruppen for organisajoner.

Deloitte Norge om offentlig sektor

Hold deg oppdatert
Var denne siden nyttig?