Fra utenforskap til inkludering

Artikkel

Fra utenforskap til inkludering

Idéhefte

Se hvilke forebyggende tiltak kommunesektoren kan iverksette for å hjelpe de som faller utenfor samfunnet.

I samarbeid med KS og Rambøll Management Consulting har Deloitte Norge utarbeidet et idéhefte for å hjelpe kommuner med å håndtere og forebygge utenforskap. Utenforskap handler i denne sammenhengen om barn som opplever omsorgssvikt, ungdom som faller fra i videregående skole, voksne som faller utenfor arbeidslivet samt innvandrere og andre grupper som av ulike årsaker faller utenfor samfunnet.

Idéheftet viser konkrete eksempler på hva kommunesektoren kan gjøre i denne sammenhengen.

Les også mer om utenforskap og kommunesektorens arbeid på KS.no.

Idéhefte: Fra utenforskap til inkludering

Les PDF
Var denne siden nyttig?