Artikkel

Drivere for endring: Fremtidens mobilitetssystem

Hvordan vi forflytter mennesker og varer fra A til B er i endring. Fremtidens mobilitetssystem for transport kan ha stor betydning for et bredt spekter av aktører og bransjer.

Flere utviklingstrender innen teknologi og kultur endrer transportsektoren drastisk:

  • Den raske veksten av samkjøring og delingsøkonomi innen transportsektoren
  • Den økende levedyktigheten på elektriske kjøretøy
  • Tilgang på nye, lette materialer
  • Utviklingen av tilkoblede, og etter hvert autonome kjøretøy

Resultatet er fremveksten av et nytt mobiltetssystem som kan tilby raskere, billigere, grønnere, sikrere, mer effektiv, og mer individualisert form for transport.

Endringene innebærer et fundamentalt skift fra personlig eide, fører-tilpassede kjøretøy mot et fremtidig mobilitetssystem sentrert rundt førerløse kjøretøy og delt mobilitet. Skiftet vil mest sannsynlig påvirke mange flere enn bare bilprodusenter – alt fra bransjer som forsikring og helse til energi og media burde revurdere hvordan de skaper verdi i dette markedet i utvikling.

Les også: Hvordan regulere fremtidens mobilitetsløsninger?

Forces of change

Last ned

Hva er konsekvensene av disse endringene?

Det er mye som står på spill og konsekvensene av disse endringene ser ut til å treffe mange. Fremtidens mobilitetssystem kan påvirke alle som pendler til og fra en jobb og alle bedrifters næringskjede.

Ifølge Jørund Vollan, partner i Deloitte, vil endringene som treffer transportsektoren trolig ha stor påvirkning på mange bransjer:

Det vi ser er at teknologiaktører i større grad går inn i transportnæringen og på den måten driver utviklingen enda raskere.

Jørund Vollan mener at offentlig sektor trolig også vil bli nødt til å omstille seg i et mye høyere tempo enn i dag for å kunne regulere de ulike utviklingene i transportsystemet.

Dagens regulering av transport er tilpasset at de aller fleste eier og kjører biler selv. Med den raske utviklingen av samkjøringstjenester, delingsplattformer som Nabobil, og ikke minst selvkjørende biler, må det offentlige tenke nytt for å kunne regulere fremtidens transportsystem.

Hva betyr dette for deg?

Alle aktører som på en eller annen måte er involvert i hvordan mennesker og varer forflytter seg bør starte å identifisere hvordan de vil plassere seg i fremtidens mobilitetssystem:

  • Vurdere potensiell påvirkning: Alle aktører bør analysere hvordan og i hvilken grad fremtidens mobilitet kommer til å påvirke deres virksomhet. Dette vil gi ledelsen en mer empirisk forståelse og hjelpe med å bygge enighet om hvor raskt man må endre seg for å tilpasse seg et nytt mobilitetssystem. 
  • Vurdere rolle: Aktuelle aktører bør vurdere hvilken rolle de skal ha i fremtidens mobilitetssystem. Endringene som treffer transportsektoren åpner muligheter for mange nye måter å skape verdi på.
  • Vurdere kompetanse: Aktører bør evaluere hvordan kompetanse i dagens virksomhet samsvarer med kompetanse som kreves for suksess i fremtiden. 
  • Vurdere konkurranse: Aktører bør analysere konkurransegraden i det nye markedet og ha en formening om hvordan man skal møte konkurrenter. Det vil være mange som ønsker å kapre verdi fremtidens mobilitetssystem, både tradisjonelle og «disruptive» aktører. 
  • Utvikle en kompetanseplan: Aktører bør utarbeide en plan for hvordan virksomheten skal oppnå den kompetansen som kreves for å lykkes. Dette kan blant annet gjøres ved oppkjøp, partnerskap eller utvikling internt.  
Var denne siden nyttig?