En oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Analyse

En oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Forsknings- og utredningsoppdrag

Deloitte har gjennomført en kartlegging og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder. Formålet med oppdraget er å øke og utvikle kunnskapen om frivillig sektors inntekter og finansieringskilder og få et oversiktsbilde av sektorens inntekter og andre ressurser fra private aktører.

Kartleggingen er gjennomført som en spørreundersøkelse og ble sendt ut til 3679 frivillige organisasjoner, inkludert idrett og kunst og kultur, og som henvendelse til enkeltpersoner i form av tilleggsspørsmål i opinionsundersøkelse utført av Norstat samt intervju med ti utvalgte organisasjoner.

Av de 437 organisasjonene som har besvart undersøkelsen er 176 interesseorganisasjoner. 274 organisasjoner har inntekter under 2 millioner kroner og er klassifisert som små, 89 har inntekt mellom 2 og 10 millioner kroner og er klassifisert som mellomstore. 74 organisasjoner har inntekter over 10 millioner kroner og er klassifisert som store.

 

Les rapporten «Forsknings- og utredningsoppdrag: En oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører»

Les rapporten
Var denne siden nyttig?