Rapport om fundraising

Analyse

Nye givertrender

Fundraisingrapporten 2016

I Deloittes syvende undersøkelse av markedet for fundraising ser vi fortsatt en inntektsøkning hos de ideelle organisasjonene

56 ideelle organisasjoner har svart på årets undersøkelse og rapporterer at totale inntekter i 2015 var 14 milliarder kroner og 13 milliarder kroner i 2014, noe som tilsvarer en økning på 7,6 %.

Årets undersøkelse synliggjør at organisasjonene har tatt i bruk nye metoder for å skaffe inntekter, og særlig sosiale medier har blitt viktig både som markedsføringskanal og innsamlingskanal.

Tilskudd fra nasjonale og internasjonale instanser er en vesentlig inntektskilde og har økt på bakgrunn av blant annet flyktningekrisen og en urolig situasjon i Midtøsten. Tilskudd utgjorde 61,4 prosent av organisasjonenes totale inntekter i 2015. Økningen i tilskudd fra norske myndigheter var på 5,1 prosent fra 2014 til 2015. I samme periode økte tilskuddene fra EU, FN og andre internasjonale instanser med 23,3 prosent.

Inntekter fra fadder-/fastgiveravtaler er også en stor inntektskilde, som har hatt en høy utvikling siden vi begynte med undersøkelsen. Disse inntektene økte med 9,3 prosent fra 2014 til 2015. Antallet fadder-/fastgiveravtaler har også hatt en god utvikling. 

Til tross for at tradisjonelle betalingsalternativer som avtalegiro og kontant fortsatt er vanlig, har populære betalingsapper som Vipps, mCash og Mobilepay gjort det enkelt å overføre penger via mobilen. Utviklingen er bare ett eksempel på hvordan ny teknologi påvirker givermarkedet.

Bestill rapporten

Til bestillingsskjema
Var denne siden nyttig?