Global Defense Outlook 2015

Perspektiv

Global Defense Outlook 2015

Forsvar og utvikling

Den internasjonale økonomien blir i mindre grad militarisert, cyberangrep øker i verden rikeste land, og vold og terrorisme blir i stadig større grad konsentrert i fattige land. Dette er noen av nøkkeltrendene som påvirker myndighetene verden over. Hvordan vil verden og ulike land reagere på endringene, og hvordan ser fremtiden ut for forsvarsindustrien?

Hurtigmeny

Oppsummering

Deloittes tredje årlige Global Defense Outlook tar for seg politikk, praksis og trender som påvirker forsvarsbudsjettene og strategien til 50 land, hvis kombinerte forsvarsbudsjetter utgjør over 95 % av det internasjonale forbruket på forsvar («Topp 50»). Årets rapport beskriver hvordan vold fra terrorisme og konflikter har blitt kronisk og konsentrert i et fåtall svært fattige land, og viser i tillegg hvordan sårbarhet overfor cyberangrep øker raskt i verdens rikeste land.

Høydepunkter inkluderer:

  • Den internasjonale økonomien blir mindre militarisert, og forsvar spiser mindre av BNP, arbeid og offentlige utgifter
  • Mens rike land er mindre eksponert overfor krigsrelaterte dødsfall og terrorisme, har de imidlertid blitt mye mer sårbare for cyberangrep enn mindre utviklede naboer
  • Den verdensomspennende utjevningen av militæreknologi har mindre å gjøre med underfinansiering i USA enn fortsatt økonomisk utvikling i Asia
  • Økonomi i sterk vekst har skapt nye utfordringer for forsvarsdepartementer, som sliter med rekruttering og å ivareta kvantitet og kvalitet på personellet som kreves for å håndtere stadig mer avansert forsvarsutstyr

Last ned rapporten for å lære hvordan de nye trendene påvirker fremtidsutsikten for myndigheter og forsvarsindustrien.

Global Defense Outlook 2015
Var denne siden nyttig?