Global Defense Outlook 2016

Perspektiv

Forsvarsbudsjetter og militærøkonomi

Global Defense Outlook 2016

Hvor bærer utviklingen i internasjonal forsvarspolitikk og hva er betydningen for virksomheter med forgreninger til forsvar? Global Defense Outlook gir deg et faktabasert perspektiv på effektene til forsvarspolitikk.

Global Defense Outlook overview

Den globale forsvarsmiljøet fortsetter å bli påvirket av rask og vedvarende økonomisk vekst kombinert med nedgang i internasjonale militære operasjoner. Det er sannsynlig at disse økonomiske kreftene vil fremdeles moderere forsvarsøkonomien i løpet av de neste fem årene. Deloittes unike syvdimensjonale Defense Posture Index (DPI) viser at kun syv av femti stater med de størst utgiftene innen forsvar har økt forbruket siden 2011.

Forsvarsbudsjetter fortsetter å minke og økonomisk utvikling reduserer avhengigheten av forsvarsutgifter på globalt nivå. Likevel har fem utfordringer dukket opp. Svake internasjonale institusjoner og ny teknologi skaper risiko på følgende områder:

  • Russland/NATO: konvensjonell krigføring i Øst-Europa
  • Kina/stillehavsstater: maritime konfrontasjoner i Sørkinahavet
  • Stater/terrorister: asymmetrisk konfrontasjon i Afrika, Midtøsten og Sør-Asia
  • Modne/fremvoksende atommakter: økende asymmetri mellom atomstater
  • IT-økonomier/fremvoksende økonomier: konfrontasjon i cyberspace

Global Defense Outlook 2016 utforsker politikk, praksis og trender som påvirker strategier og ressurser i 50 stater med et kombinert forsvarsbudsjett som utgjør 95 prosent av anslått forsvarsutgifter i 2020. Rapporten ser i tillegg på implikasjoner for forsvarspolitikk og tilbyr forslag for å håndtere utfordringer i problemområder.

Last ned rapporten i PDF
Var denne siden nyttig?