Fremtidens helsevesen

Artikkel

Bli med og skap fremtidens helsevesen!

Helsesektoren er i rask endring. Ledere forventes i stadig større grad å tenke nytt og jobbe med innovasjon og transformasjon for å sikre et helsevesen med god kvalitet til en lavest mulig pris.

Vi tilbyr et erfaringsbasert utviklings- og kursprogram basert på prinsippene til tjenestedesign og design thinking (praktisk, brukerorientert og prototype-drevet innovasjon) med pasienten i fokus. Programmet er et skreddersydd konsept for ledere i helsevesenet.

Programmet består av ulike elementer av «mikrotreninger» som gjennomføres ved hjelp av smarttelefon, fysiske kursdager, samt testing og observasjon ute i felten. Programmet inneholder ulike moduler som enkelt kan tilpasses den enkelte leder sitt behov.

Formålet med programmet er å gi deltakerne innsikt og ferdigheter i hvordan en organisere for og lede arbeid med innovasjon, samt en forståelse av de viktigste trendene vi ser i helsesektoren.

Du kan lese mer om kurskonseptet her: https://govlab-healthcare.com/

Løsningen er utviklet av Deloittes helseteam i forbindelse med en intern internasjonal GovLab-trening avholdt i Rotterdam i 2017.

Om Deloitte

Denne publikasjonen er utviklet av og er en del av rammeverket til GovLab, Deloitte sin satsning på innovasjon og transformasjon i offentlig sektor. GovLab er et samarbeid mellom Deloittes fagmiljøer innenfor offentlig sektor i flere land. Utredere og beslutningstakere i offentlig sektor skal ved hjelp av GovLab kunne bli inspirert, lære, innovere og få bistand til å sette ideene sine ut i livet.

GovLab samler innbyggere, privat og offentlig sektor, og tilbyr løsninger basert på teknologisk og sosial innovasjon for å takle utfordringer i alle deler av offentlig sektor. Les mer om GovLab her.

Var denne siden nyttig?