Smarte byer

Artikkel

Fra tradisjonelle til smarte byer

Smarte byer er i skjæringspunktet mellom digital teknologi, disruptiv innovasjon og urbane miljøer. Smarte byer er et spennende sted å arbeide og leve, og skaper grobunn for nye ideer.

Verden står overfor økende urbanisering, og de store byene har blitt en magnet for talent og en driver for økonomisk vekst. På grunn av dette opplever byene en del utfordringer som myndigheter er nødt til å ta hensyn til og prøve å forbedre: arbeidsledighet, kriminalitet, behov for smarte løsninger, behov for energieffektivisering og klimanøytralitet, utnyttelse av byen når det stadig blir flere mennesker på den samme plassen og infrastrukturen.

Transformerer urbane områder til smarte byer

Teknologien har blitt innlemmet av byer i mange år. Men tempoet denne adopsjon finner sted er sterkt økende, og har potensial til å løse de store urbane utfordringer. Som et resultat, forvandler urbane områder seg til smarte byer. I denne transformasjonen er disruptiv teknologi bare en av driverne.

Den andre ingrediensen for smarte byer er data, selve livsnerven i smarte løsninger. Utfordringen er å bruke kraften av data for å lage smarte løsninger som adresserer de reelle behovene til brukerne av byen og løsninger som blir sett på som nyttig av befolkningen. Har løsningene intuitiv design sikrer dette at befolkningen tar dem i bruk og at de endrer adferd varig.

Til slutt, smarte løsninger handler om menneskelig adferd, den tredje pilaren i smarte byer er derfor smarte folk. Fokus på arbeidsevne og det å «vinne krigen» med talent er avgjørende for en bærekraftig økonomisk vekst.

Smart cities - How rapid advances in technology are reshaping our economy and society

Fra tradisjonelle byer til smarte byer

Transformasjonen fra en tradisjonell by til en "smart by" vil ikke bare skje av seg selv. Suksessen avhenger av kvaliteten på de beslutninger som er tatt og måten disse beslutningene er gjennomført på. 

Hva trengs for å lykkes som en smart by? Hva bør man gjøre og hva bør man ikke gjøre, og hva kan vi lære av de såkalte «early adaptors» av smarte byer? Denne rapporten gir et felles synspunkt av hva Deloitte og byen Amsterdam har på dette viktige temaet, som vil forme det neste tiåret.

Rapporten gir en oversikt over utviklingen av den digitale økonomien før den gir en innføring i hva smarte byer er og hvilke utfordringer smarte byer løser ved hjelp av teknologi. Deretter introduseres et rammeverk man kan benytte seg av for å utvikle smarte byer, samt en metode for å vurdere hvilken modenhetsgrad deres by har ift det å være en smart by.

Rapporten presenterer deretter ulike former for teknologi – alt fra IoT til droneteknologi- og gir konkrete eksempler på hvordan det å utnytte disse teknologiene kan bidra til å gjøre byer smarte.

Rapporten «The Smart Cities» er en del av Govlab. Store nyvinninger vil radikalt endre samfunnet. Myndighetene er nødt til å forholde seg til dette. Govlab bringer borgere, offentlige og private selskaper sammen og byr på bakgrunn av teknologiske og sosiale innovasjoner løsninger til store endringer innen helsevesenet, sysselsetting og inntekt, utdanning og økonomi.

Var denne siden nyttig?