«Out of the box» løsninger for økt sysselsetting

Artikkel

La ideene dine vokse!

«Out of the box» løsninger for økt sysselsetting

«Out of the box» løsninger for økt sysselsetting er et konsept som demonstrerer Deloittes innovative løsninger for offentlig sektor, og som oppmuntrer til og muliggjør en annen type dialog rundt å tenke nytt i sektoren.

Løsningen ble utviklet av vårt team innen sosiale tjenester under den interne EMEA GovLab-treningen avholdt i Rotterdam i 2017. La oss fortelle deg litt mer om konseptet.

Men først, se denne videoen:

Conor, Kosar, George og Farshida er fra forskjellige land, snakker forskjellige språk og er arbeidsledige av ulike grunner, men de har én ting til felles: De har alle blitt hjulpet av Deloittes innovative løsninger. Arbeidsledighet er et globalt problem som påvirker både samfunnet som helhet og livene til de som berøres. Vi tror at på at vi kan forbedre andres liv gjennom å jobbe sammen for å utvikle innovative løsninger.

Conor ble uteksaminert fra universitetet og syntes at det var vanskelig å sikre seg en jobb som matchet hans ferdigheter. Å være arbeidsledig gjorde at Conor følte seg lite verdt, og at han hadde liten kontroll over sitt eget liv. Deloitte samarbeidet med Department of Social Protection i Irland for å forstå innbyggernes erfaringer med systemet. På bakgrunn av denne innsikten ble det utviklet en nettportal som hjalp arbeidsløse med å finne en vei tilbake inn i arbeidslivet. Å gi Conor en følelse av kontroll over egen situasjon og sørge for at han fikk nødvendig informasjon hjalp ham til å fokusere på jobbsøkingen.

Kosar ankom Storbritannia som flyktning fra Iran og hadde ikke de nødvendige ferdighetene som krevdes for å søke etter en jobb. Han ønsket å bidra, men han visste ikke hvordan. Han deltok på en workshop organisert av Deloittes One Million Futures-program som har som mål å hjelpe en million mennesker, gjennom å overvinne barrierer for utdanning og sysselsetting, med å nå sine personlige mål. Programmet gir enkeltpersoner ferdigheter og muligheter til å lykkes. Workshopene hjalp Kosar med å finne arbeid som tolk.

Etter 20 år i en lokal avis mistet George jobben da virksomheten kuttet kostnader. Han var fortvilet over egen situasjon og trodde at det ville være umulig å finne en ny jobb i hans alder. Sammen med New Mexico Department of Workforce Solutions i USA opparbeidet Deloitte seg innsikt i denne gruppens atferd, samt utviklet oppmuntringsteknikker for å kunne motivere folk til å finne tilbake til arbeidslivet. Gjennom å sette egne mål på papiret og ved å motta påminnelser, ble George satt i stand til å komme tilbake i arbeid i løpet av seks måneder.

Farshida hadde vært hjemmeværende mor i nesten 10 år. Da hun bestemte seg for å gå tilbake i jobb, opplevde hun at det var vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet igjen. Gjennom bruk av såkalte «velferdsobligasjoner» (social impact bonds) og ved å utvikle nye former for samarbeid hjalp Deloitte og Werkplaats Rotterdam i Nederland Farshida og mange andre som henne tilbake til arbeidslivet.

La oss hjelpe deg med å hjelpe andre! Ta kontakt hvis du ønsker å la dine ideer vokse, eller hvis du vil vite mer om våre innovative løsninger.

Om GovLab

Denne publikasjonen er utviklet av og er en del av rammeverket til GovLab, Deloitte sin satsning på innovasjon og transformasjon i offentlig sektor. GovLab er et samarbeid mellom Deloittes fagmiljøer innenfor offentlig sektor i flere land. Utredere og beslutningstakere i offentlig sektor skal ved hjelp av GovLab kunne bli inspirert, lære, innovere og få bistand til å sette ideene sine ut i livet.

GovLab samler innbyggere, privat og offentlig sektor, og tilbyr løsninger basert på teknologisk og sosial innovasjon for å takle utfordringer i alle deler av offentlig sektor. Les mer om GovLab her.

Var denne siden nyttig?