Perspektiv

Velkommen til GovLab - Deloittes satsing på transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

Brenner du for å utvikle offentlig sektor i riktig retning?

Økt globalisering, generasjonsskifte og store fremskritt i teknologien endrer vårt samfunn betraktelig. Vi er midt i en transformasjon fra en industriell til en digital verden. Dette påvirker både måten vi lever på og hvordan vårt samfunn organiseres. I en verden som endres raskt må også offentlig sektor omstille seg. Fra å arbeide med nyskaping innenfor kjente rammer, må sektoren i stadig større grad drive grensesprengende innovasjon i et ukjent landskap.

 

 

Økte forventninger fra innbyggerne og brukerne stiller større krav til offentlige tjenester og hvordan de tilbys. For å møte disse forventningene må offentlig sektor tenke nytt om sitt tjenestetilbud. Dette vil vi bidra til!

- Katrine Minken, leder for arbeidet med offentlig sektor i Deloitte Norge

 

GovLab - for innovasjon i offentlig sektor

Deloitte har etablert en stor satsing rundt innovasjon og transformasjon i offentlig sektor, kalt GovLab. GovLab er som et laboratorium hvor utredere og beslutningstakere i offentlig sektor kan bli inspirert, lære, innovere og få hjelpe til å sette ideene ut i livet. Gjennom GovLab kan Deloitte bistå offentlige kunder med å bygge en innovativ organisasjon gjennom lederutvikling, kulturbygging og utvikling av innovasjonsferdigheter og gjennomføre konkrete innovasjonsprosjekter.

Deloitte tilbyr bistand innen alle delene av et innovasjonsløp. GovLab har en verktøykasse med en rekke øvelser, initiativ og verktøy som støtter «Innovation by design» og innovasjonsreisen. Prosessen kan skaleres opp eller ned, fra en enkelt workshop til å teste ideer eller til en hel utviklingsprosess av nye tjenester og produkter. Denne metoden tar prinsipper som gjerne har blitt brukt til produktutvikling over i utvikling av mer tradisjonelle, offentlige tjenester.

GovLab er et samarbeid mellom flere Deloitte-kontorer, der kjernegruppen består av Norge, Nederland, Irland og UK.

Vi samler kunnskap, ferdigheter og mennesker til å hjelpe offentlig sektor med å innovere. Vi vet at innovasjon er kritisk for offentlig sektor – og vi vet hva som skal til for å navigere den innovative reisen. Deloitte GovLab kombinerer og hjelper offentlig sektors virksomheter med å møte fremtiden.

 
 

Økte forventninger og krav

Innovasjon skjer ikke av seg selv, og Deloitte har derfor en rekke tjenester som støtter den innovative reisen til aktører i offentlig sektor, uansett hvilket stadium din virksomhet befinner seg i eller hvilke spørsmål du har. 

Skal man legge fundamentet for innovasjon gjennom strategi, bygge innovasjonskapabiliteter, eller å ta innovative reiser fra ideer til et ferdig produkt - GovLab hjelper til med de store utfordringene. Gjennom Deloittes norske GovLab-sider blir du holdt oppdatert på nasjonale og internasjonale analyser, trender og perspektiver.

 

Deloitte tilbyr bistand innen alle delene av et innovasjonsløp; 

  • forståelse av viktige trender
  • utarbeidelse av innovasjonsstrategier og digitale strategier
  • oppbygging av interne innovasjonsorganisasjoner
  • gjennomføring av innovasjons- og pilotprosjekter

 

Vi ser fram til å reise inn i en nyskapende verden sammen med våre oppdragsgivere i offentlig sektor!

Var denne siden nyttig?