Lennart Sjøgren

Perspektiv

Velkommen til GovLab - Deloittes satsing på transformasjon og innovasjon i offentlig sektor

Interesserer du deg for utviklingen i offentlige sektor?

Her i Deloitte vil vi gjerne bidra til utviklingen av offentlige sektor. Vi er involvert i stort sett alle deler av sektorens virksomhet, og vi har mange idéer om hvordan velferdssamfunnet kan se ut i morgen. Neste år. Og langt ut i fremtiden.

Økt globalisering og store fremskritt i teknologien endrer vårt samfunn betraktelig. Vi er midt i en transformasjon fra en industriell til en digital verden. Dette påvirker både måten vi lever på og hvordan vårt samfunn organiseres. I en verden som endres raskt må også offentlig sektor omstille seg. Fra å arbeide med nyskaping innenfor kjente rammer, må sektoren i stadig større grad drive grensesprengende innovasjon i et ukjent landskap.

Dette er bakgrunnen for at vi har skapt GovLab – vår satsing på innovasjon spesielt rettet mot offentlig sektor. GovLab vil være et slags et slags «laboratorium» hvor utredere og bestlutningstakere i offentlig sektor kan holde seg oppdatert, bli inspirert, lære, innovere og få hjelpe til å sette ideene ut i livet.

Vi erfarer stadig oftere at ledere i offentlig sektor ser ut over landegrensene når de skal hente ideer til hvordan de kan skape innovasjon i egen virksomhet. GovLab er derfor et samarbeid mellom Deloittes fagmiljøer innenfor offentlig sektor i flere land. Alt innhold er utarbeidet i samarbeid med Deloittes tyngste profiler innenfor innovasjon i offentlig sektor.

Gjennom våre norske GovLab-sider vil vi holde deg oppdatert med Deloittes nasjonale og internasjonale analyser, trender og perspektiver. Eksempelvis kan du i øyeblikket lese om hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell omfavner digitale helsetjenester, eller høre på vår podcast om hva digitalisering betyr for offentlig sektor.

Deloitte tilbyr bistand innen alle delene av et innovasjonsløp; fra forståelse av viktige trender, utarbeidelse av innovasjonsstategier og digitale strategier, oppbygging av interne innovasjonsorganisasjoner, samt gjennomføring av innovasjons- og pilotprosjekter. Sistnevnte inkluderer high level design av aktuelle prototyper og løsninger.

Vi ser fram til å reise inn i en nyskapende verden sammen med våre oppdragsgivere i offentlig sektor!

God lesning!

Lennart Sjøgren
Partner og leder for arbeidet med offentlig sektor i Deloitte Norge

Var denne siden nyttig?