Vil pasienter og omsorgsgivere omfavne helsetjenester som er digitale?

Artikkel

Vil pasienter og omsorgsgivere omfavne helsetjenester som er digitale?

Funn fra Deloittes «Survey of US health care consumers» fra 2016

Det er en ting at helseleverandører implementerer ny IoT-teknologi, men en helt annen ting at pasienter og omsorgsgivere omfavner denne teknologien på samme måte.

Gode nyheter: I følge Deloitte sin undersøkelse fra 2016 «Survey of US Consumers» er pasienter fra alle demografier – til og med seniorer- føyelige til å ta i bruk helsetjenester som leveres gjennom teknologi.

Nesten alle som har satt sin fot på et sykehus eller et legekontor de siste årene har sett teknologisk endring i alt fra utstyr til fakturaprosesser. Nå har endringen kommet lenger og for først gang gjør teknologi det å gi behandling utenfor den tradisjonelle settingen både mulig og ønskelig.

Mange leverandører eksperimenterer med det å levere behandling utenfor den tradisjonelle settingen, da de ser at det å holde pasientene utenfor sykehusene kan gi økt effektivitet og kutte kostnader, senke reinnleggelsesrater og holde styr på behandlingsplaner. Men det viser seg at forbrukere – både pasienter og omsorgsgivere – også er tilbøyelige til å ta i bruk ny teknologi for behandling.

Vil sannsynligvis endre hvordan helsetjenester blir levert

Mange engasjerte forbrukere – sammen med verdibaserte behandlingsmodeller, en aldrende populasjon (som foretrekker å aldres hjemme), og økende forekomst av kroniske sykdommer – er i stor grad driverne bak veksten av den teknologiske utviklingen.

Disse teknologiene, ofte basert på «internet of things» (IoT)- applikasjoner, vil sannsynligvis begynne å endre hvordan helsetjenester blir levert – og endre operasjonsmodellene for sykehus, helsesystemer, pleiehjem og selskaper som utvikler medisinsk utstyr.

Forventning, preferanser og bekymringer for bruk av teknologi i helsetjenester

Hvilke løsninger vil slå best an blant pasienter og omsorgsgivere? Hvilke preferanser og restriksjoner kommer forbrukerne til å ha? Hvilke av disse løsningene vil forbrukerne sette nok pris på til å ville betale for dem? Dette er spørsmål Deloitte har undersøkt i sin undersøkelse «2016 Survey of US Health Care Consumers».

Man har undersøkt forbrukeres forventning, preferanser og bekymringer for teknologiene – inkludert fjernmonitorering (gjennom IoT), telemedisin, roboter og droner- som kan levere helsetjenester utenfor den tradisjonelle settingen.

Denne artikkelen utforsker resultatene fra undersøkelsen – og implikasjonene fra disse resultatene.

Fem funn

1. Forbrukere har en appetitt for å bruke teknologibaserte helsetjenester

7/10 av forbrukere ønsker å teste minst en av teknologiene som ble presentert for dem

2. Telemedisin, som halvparten av respondentene viste interesse for, er den mest populære teknologien.

Respondentene er mest interessert i å benytte seg av denne teknologien for pleie etter operasjoner og for monitorering av kroniske lidelser.

3. Visse undergrupper er spesielt interessert i disse teknologiene...

...spesielt de med kroniske sykdommer, millenials for telemedisin og seniorer for fjernmonitorering.

4. Omsorgsgivere er veien inn.

Forbrukere sier de er mest positive til å benytte seg av sensorteknologi (gjennom IoT) når de skal ta seg av andre (omsorgsgivere) fremfor på seg selv. Det er høyere sannsynlighet for at erfarne omsorgsgivere vil benytte seg av telemedisin og fjernmonitorering enn ikke-omsorgsgivere

5. Forbrukere krever høy kvalitet, personalisert behandling og ønsker forsikring på at deres personlige data vil være trygg.
Findings from the Deloitte 2016 Survey of US Health Care Consumers.

Oppsummering

For å oppsummere: Ja, forbrukere er åpne for å motta helsetjenester via teknologi, men leverandører må sørge for at forbrukerne stoler på dem både med tanke på kvalitet av behandling og med tanke på datasikkerhet.

Selskaper som utvikler denne type teknologi bør vurdere å sikte seg inn mot omsorgsgivere så vel som pasienter for ibruktakelse av teknologien, og jobbe for å koordinere behandling via integrerte plattformer. Og potensielt vanskeligst av alt: For å vinne kunder må kundeopplevelsen – for omsorgsgivere, pasienter, forsikringsselskaper og alle andre – være så sømløs som overhode mulig. 

Var denne siden nyttig?