Artikkel

Hvordan regulere en digital virkelighet?  

Fremtidens regulering

Utvidet virkelighet (Augmented reality, AR på engelsk) har skapt nye og ukjente regulative utfordringer innenfor personvern, opphavsrett, omdømme, inntjeningsmodeller, misbruk av landemerker, pressefrihet og ytringsfrihet. For å kunne utnytte potensialet av teknologien på en bærekraftig måte må det utvikles og implementeres nye typer regulerende tiltak, og de krever andre fremgangsmåter enn tidligere.

Utvidet virkelighetsteknologi har utviklet seg fra å være en nisjeteknologi brukt i spill og underholdning, til å raskt få et enormt kommersielt potensiale. Det er forventet at utvidet virkelighet har mer enn en milliard brukere innen 2020. Regulering og lovgivning har ikke rukket å holde følge i den massive veksten, og det er knyttet mye usikkerhet til hvordan dagens regulering kan implementeres i virtuelle virkeligheter. Utvidet virkelighet gjør at fysiske objekter og digital informasjon kan eksistere, samhandle og komplementere hverandre i et digitalt og geografisk grensesnitt på lokasjoner over hele verden.

Når fysiske og virtuelle verdener møtes skaper det utfordringer til hvordan innholdet i en slik verden kan reguleres. Følgende utfordringer er diskutert i rapporten: Hva er grensene for ytringsfrihet og pressefrihet? Er det mulig å skade offentlig eiendom i en virtuell verden? Hvordan kan man unngå støtende innhold?

Les mer om: Fremtidens regulering 

Det finnes muligheter innenfor dagens teknologi til å behandle noen av utfordringene som kommer med utvidet virkelighet. Det er mulig å bevare særlig utsatte landemerker ved å plassere disse innenfor et «geofence», som opptrer som et virtuelt stoppskilt i det relevante området. Likedan blir det utforsket om det er mulig å blokkere utvidet virkeligheter ved hjelp av GPS eller IP-adresser, slik at det i noen områder blir umulig å legge et virtuelt lag på den fysiske verden.

-For fremvoksende teknologier som utvidet virkelighet er det nødvendig å være proaktiv i arbeidet med å utarbeide regulerende tiltak. Nye bruksområder og utfordringer blir undersøkt kontinuerlig, for å regulere et så komplekst område krever det at hele samfunnet samarbeider. Vi trenger innspill fra offentlige virksomheter, oppstarts bedrifter, frivillige organisasjoner og det private næringslivet for å utarbeide gode og innovative løsninger for regulering av utvidet virkelighet, sier Katrine Minken, partner i Deloitte

Enorme gevinster kan realiseres ved hjelp av utvidet virkelighet, men ikke for enhver pris. Teknologien må bli regulert så raskt som mulig for å unngå negative konsekvenser på kort og lang sikt. Utviklingen av utvidet virkelighet går i retninger det ikke alltid er mulig å predikere, noe som gjør det ekstra krevende å regulere løsningene. Tradisjonelle reguleringsprosesser klarer ikke å følge utviklingen av teknologien og de nye løsningene. For å effektivisere reguleringsprosesser er det foreslått adaptive reguleringsprinsipper. Adaptiv regulering er et skifte fra å «regulere og glemme» til en responsiv og iterativ fremgangsmåte å regulere på. For å starte regulering av digitale virkeligheter og utvidet virkelighetsteknologi anbefaler vi å:

Starte tidlig med regulatoriske sandkasser – Lage prototyper og teste nye løsninger i kontrollerte miljøer for å vurdere utfallet og helheten av løsningen før den implementeres
Samarbeide mellom og på tvers av offentlige og private virksomheter – Utvidet virkelighet vil påvirke offentlige og private virksomheter. Da er det nødvendig å samarbeide mellom og på tvers av ulike funksjoner for å vurdere helheten i løsningen og dens påvirkning
Utvikle partnerskap med oppstarts bedrifter og akademia – Ved å involvere alle relevante aktører i utarbeidelsen av tiltak og regulering, bidrar det til å sørge for samskaping og innovasjon i utarbeidelsen av reguleringspolitikk og –prosesser.

Last ned rapporten her og les mer om regulatoriske utfordringer og teknologiske sikkerhetsmuligheter innenfor utvidet virkelighet. Rapporten ser nærmere på utfordringer innenfor følgende områder: Geografi, opphavsrett, omdømme og risiko knyttet til tap av inntektskilder. Det blir trukket frem teknologiske sikkerhetsmuligheter knyttet til: geofencing, digitale adresser og GPS/IP-løsninger. Rapporten peker på mulige løsninger når utvidet virkelighetsteknologi modnes og understreker viktigheten av å vurdere nåværende løsninger i en kontekst av utvidet virkelighet.

How to begin regulating a digital reality world

Last ned
Var denne siden nyttig?