Artikkel

Fremtidens regulering

Stopp et øyeblikk og vurder denne tanken: Hva om vi utvikler lover og reguleringer omtrent etter samme prinsipp som man utvikler programvare til en datamaskin? Vi tror resultatet vil bli bedre.

Deloittes Center for Government Insights har tatt tak i et velkjent dilemma for de som har som oppgave å passe på at ny teknologi eller nye forretningsmodeller ikke er til skade eller til hinder for ønsket utvikling. Regulering er nødvendig, for eksempel for å forsikre at selvkjørende biler ikke tar liv, men reguleringen skal også bane vei for selvkjørende biler. Få tør å lansere et produkt uten en forsikring om at det er tillatt å benytte. Utfordringen er å balansere hensynet til sikkerhet med hensynet til innovasjon, uten at reguleringen i seg selv blir alt for detaljert.

Det finnes en lang liste med historiske eksempler på regulering som gikk galt. Et berømt eksempel er hvordan det britiske underhuset vedtok at det skulle gå en mann med rødt flagg foran alle selvdrevne automobiler – en restriktiv regulering som hemmet veitransport i Storbritannia frem til 1896. Andre reguleringer har vært for liberale, eksempelvis var det få restriksjoner på bruk av røntgenstråler også etter at man ble klar over at det å ta et røntgenbilde innebar en kreftrisiko.

- Rask utvikling på mange områder gjør at vi må tenke nytt rundt regulering. Ny teknologi og fremvoksende aktører som opererer i nye markeder gir behov for å se lover og regelverk på ulike områder i sammenheng. Dagens lover og regelverk er i stor grad bygget opp rundt beskrivelser av hva som er lov og ikke lov, og benytter kontrollmekanismer for å skre at vi gjør ting riktig og/eller for å sjekke om vi har gjort noe galt. Sikkerhet og risiko er viktige faktorer for regulering, men også andre momenter som effektivitet, standardisering og bærekraft, og markedets konkurransedyktighet må tas hensyn til.

Det sier Katrine Minken, partner i Deloitte.

I våre dager er regulering antagelig vanskeligere enn noen gang. Er den som sykler rundt med mat fra Foodora ansatt eller innleid? Er det fortsatt etisk dersom en algoritme lar være å kalle inn jobbsøkere med spesielle fornavn? Lar det seg gjøre, rent praktisk, å regulere et felt som endrer seg raskt og der det som har lav pålitelighet i dag kanskje får høy pålitelighet i morgen?

Det finnes flere verktøy i «reguleringsskuffen» og det bør vurderes hva som er mest hensiktsmessig for det aktuelle området som skal reguleres. Er det å kontrollere noe det viktigste? Eller er det mulig å selvregulere noe, eller å benytte insentivbasert regulering eller en form for markedsregulering? Mange lovgivere er opptatt av å forenkle regelverk. Det er viktig, men vi mener i tillegg at det bør tenkes helt nytt rundt det å regulere.

Les også: Toolkit - Flere verktøy i lovgiverens verktøykasse

Rapport - Fremtidens regulering

Last ned

Nye prinsipper for regulering

I stedet for å stoppe opp når vi forstår at det er vanskelig å regulere, går Deloittes rammeverk for Future of Regulation videre og beskriver prinsippene for fremtidens regulering for et internasjonalt publikum. Rapporten foreslår et skifte fra diktat og plan, og i stedet basere regulering på involvering og eksperimentering. Det samme skiftet fikk gjennomslag i softwareutvikling omtrent år 2000 og i strategiutvikling omtrent år 2010.

Les også: Hvordan skal fremtidens mobilitetsløsninger reguleres? 

Fremtidens regulering er iterativ og utprøvende. Den regulerer et lite felt først og lærer av tilbakemeldingene. Den legger til rette for oppdatering, og den baserer seg på «sandkasser» der et er lov å eksperimentere innenfor gitte rammer. Reguleringen beskriver resultat i stedet for å detaljere prosess og innhold.

Graden av restriksjon er nøye knyttet til graden av risiko, og det er i høyeste grad nødvendig å involvere de regulerte. På en del felter er norsk reguleringspraksis allerede ganske avansert, men på andre områder er den forbløffende konservativ. Hva er galt med å eksperimentere litt før man slipper reglene løs på et vergeløst samfunn?

Last ned rapporten Future of Regulation her. 

Var denne siden nyttig?