Artikkel

Regjeringens ytterligere tiltak rettet mot organisasjoner

COVID-19: Tiltak for organisasjoner

Fredag 29. mai 2020 la Regjeringen frem ytterligere tiltak i koronakrisen. Vi oppsummerer foreslåtte endringer rettet mot organisasjoner her.

Fredag 29. mai 2020 la Regjeringen frem ytterligere tiltak som er sentrale for organisasjoner. Det er foreslått justeringer i de to etablerte kompensasjonsordningene og innføring flere nye ordninger. Formålet med ordningene er å bidra til ytterligere aktivitet. Vi oppsummerer foreslåtte endringer rettet mot organisasjoner her.
 

Kultur, idrett og frivillighet

Det foreslås å utvide kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet:

 • Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrettsfeltet forlenges til 31. august, og utvides med 1,5 MRD, herav 650 MNOK til kulturlivet og 850 MNOK til frivillighet og idrett
 • Det legges opp til fortløpende utbetalinger for å sikre likviditet og forutsigbarhet
 • Arrangementet som er planlagte og som likevel blir gjennomført, men med begrenset antall deltakere vil bli kompensert for mellomlegget
 • Dersom 1,5 MRD ikke er tilstrekkelig, vil rammen justeres
   

Videre foreslås det å sette av 350 MNOK for følgende ordninger:

 • Økning i tilskudd til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner med 200 MNOK. Ordningen treffer de som har mer enn 60 MNOK i inntekt fra offentlige tilskudd, som faller utenfor andre ordninger. 120 MNOK til museer og 80 MNOK til scenekunstinstitusjoner. 
 • Foreslår å gi 100 MNOK for å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere kan fortsette sitt virke. 70 MNOK fordeles av statens kunstnerstipend og 30 MNOK fordeles av fond for utøvende kunstnere. Pengene gis i form av stipend for å sikre opprettholdelse av aktivitet for skapende og utøvende kunstnere.
 • Foreslår å gi 20 MNOK til Statsråd Lehmkuhl, 15 MNOK til Sørlandlandet, 15 MNOK til Christian Riddick. Dette skal gå til kostnader for fremskyndet vedlikehold.

Les med om endringer i tiltak for kultur, idrett og frivillighet her.

Deloitte Norge Government and Public Services

Les mer om våre tjenester her

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i arbeid, økt grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og tilskudd til mobilisering

 • Regjeringen foreslår lønnstilskudd for å få permitterte tilbake i jobb, der også stiftelser og frivillige organisasjoner kan søke selv om de ikke har rapportert fall i næringsinntekt. Ordningen foreslås å gjelde juli og august 2020. Stiftelser og frivillige organisasjoner uten næringsvirksomhet kan motta 10.000 kr i måneden for hver permitterte som hentes tilbake. Det forventes at Regjeringen kommer med en lovproposisjon om dette for flere detaljer og avgrensninger.
 • Det foreslås 10 MNOK i ekstra grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene i 2020.
 • Det er foreslått å gi 75 MNOK til de frivillige organisasjonene som bidrar til likemannsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosial isolert som følger av smittevernstiltakene. Ordningen foreslår forvaltet av stiftelsen Dam, og at det utarbeides et tilskuddsregelverk av Helse- og omsorgsdepartementet, les mer om dette her. 


Endring fremover 

Det foreligger flere aktører som ikke treffes av ordningene fordi de ikke har erverv til formål og som ikke har bortfall av arrangementer, for eksempel Litteraturhus og konserthus. Departementet arbeider med å endre forskriften for kompensasjonsordning for kultursektoren for også å ivareta disse. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når departementet legger frem mer om disse endringene.

Var denne siden nyttig?