Personopplysninger på ville veier?

Kommunalt Innblikk

Personopplysninger på ville veier?

Denne utgaven av Kommunalt Innblikk omhandler behandling og sikring av personopplysninger. Personvern er blitt viet mye oppmerksomhet de siste månedene og responsen i Datatilsynets spørreundersøkelser viser at stadig flere bryr seg om hvordan våre personopplysninger blir behandlet.

Perspektiv

Den nye opplysningstiden

Personvern er blitt viet mye oppmerksomhet de siste månedene, og responsen i Datatilsynets spørreundersøkelser viser at stadig flere bryr seg om hvordan våre personopplysninger blir behandlet, skriver Stein Ove Songstad i innledningen til 5. utgave av Kommunalt Innblikk.

Løsninger

Deloittes tjenester på personvernfeltet

Deloitte har lang erfaring både innenfor privat og offentlig sektor, og kan sette sammen team på tvers av forretningsområder, og på tvers av landegrenser, alle med spisskompetanse innenfor sitt fagfelt.

Stein Ove Songstad

Partner

Bjørn Ofstad

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma

Director / Advokat