Løsninger

Deloittes tjenester på personvernfeltet

Deloitte Norge består av mer enn 1300 medarbeidere og tilbyr tjenester innenfor forretningsområdene Audit & Assurance (A&A), Risk Advisory, Tax & Legal, Consulting og Financial Services. Deloitte Norge er igjen en del av Deloittes globale nettverk med mer enn 220.000 medarbeidere, noe som gjør oss til verdens største leverandør av private rådgivningstjenester.

Dette gjør at vi med stolthet kan sette sammen team på tvers av forretningsområder, og på tvers av landegrenser, alle med spisskompetanse innenfor sitt fagfelt. I denne sammenhengen betyr det at vi har en unik mulighet til å sette sammen team bestående av eksempelvis advokater fra Tax & Legal og teknologer fra Risk Advisory med bred erfaring fra håndtering og sikring av personopplysninger.

Eksempelvis har vi lang erfaring innenfor privat og offentlig sektor med:
  • Opprettelser av internkontrollsystem for håndtering av personopplysninger
  • Utarbeidelse av søknad til Datatilsynet for behandling av personopplysninger
  • Innsyn i arbeidstakers e-post
  • Bruk av kameraovervåking
  • Sikring av personopplysninger
  • Juridisk vurdering av grunnlag for behandling av personopplysninger
  • Håndtering av personopplysninger i ansettelsesforhold generelt
  • "Help-desk"
  • Tilrettelegging for bruk av skyløsninger som tjenester
  • Personvernombud

Vår erfaring med håndtering av personopplysninger kommer dere til gode!

Kontakt oss for mer informasjon

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Director / Advokat

Bjørn Ofstad har siden 2003 jobbet med håndtering av juridiske problemstillinger innenfor fagområdet personvern og arbeidsrett, også fra tiden før han begynte i Deloitte da han jobbet som juridisk råd... Mer