Perspektiv

Den nye opplysningstiden

Denne utgaven av Kommunalt Innblikk omhandler behandling og sikring av personopplysninger. Personvern er blitt viet mye oppmerksomhet de siste månedene, og responsen i Datatilsynets spørreundersøkelser viser at stadig flere bryr seg om hvordan våre personopplysninger blir behandlet, skriver Stein Ove Songstad i innledningen til 5. utgave av Kommunalt Innblikk.

Det kan være flere grunner til den økte bevisstheten rundt personvernopplysninger. En årsak kan være den grenseløse fremveksten av moderne teknologi. Matvarekjedene ønsker å vite hvor mye mat du har igjen i kjøleskapet og sportsbutikker ønsker å sende deg en sms når du går forbi, og gi tilbud på joggeskoene du googlet kvelden før. I tillegg til å nå deg der du er, vil forhandlerne vite hvor sterkt du står økonomisk for å tilpasse tilbudene deretter. Ikke nok med det; nettavisene lager artikler som er "skreddersydd" dine interesser og du skal kun se annonser med produkter de vet du liker.

Mange av disse tiltakene er bra, og for mange gjør det livet enklere. Samtidig er det viktig at det ikke går for langt og at opplysninger ikke kommer på avveie eller brukes på en måte vi ikke liker. Flere kommunale sektorer innen helse, utdanning og enkelte andre, håndterer personopplysninger. Er håndteringen tilstrekkelig sikret? Er systemene gode nok? Har kommunen juridisk grunnlag for behandlingen? Hvem har ansvaret, og hva er konsekvensene av eventuelle feil? Vi vet det finnes børser som selger og kjøper personopplysninger. Dine personopplysninger har fått en pris!

Samtidig står vi overfor ny personvernlovgivning og EU-domstolen har satt Safe Harbor-prinsippet til side som ugyldig. Endringene vil skape store ringvirkninger og er i manges interesse. Derfor har vi viet hele nummeret av Kommunalt Innblikk til personvern og sikring av personopplysninger.

God lesing!

Vennlig hilsen
Stein Ove Songstad
ssongstad@deloitte.no
Leder for Deloittes aktiviteter i kommunal sektor

Denne artikkelen er en del av Kommunalt Innblikk - et magasin hvor vi ønsker vi å formidle ny kunnskap, nye synspunkter og oversikt over dagsaktuelle temaer som gjelder din kommune og ditt lederansvar.

 

Den 5. utgaven av magasinet, som denne saken er hentet fra, omhandler behandling og sikring av personopplysninger. Du finner resten av artiklene her.

Var denne siden nyttig?

Relatert