Artikkel

Kommunesammenslåing i Norge

En historisk oversikt

På 85 år har vi gått fra 747 til 428 kommuner.

Antallet norske kommuner har variert helt siden norske kommuner fikk lokalt selvstyre i 1837. Selvstyret kom gjennom vedtaket av formannskapslovene for henholdsvis byene og landdistriktene. I 1837 hadde Norge 37 byer og 355 herreder, i alt 392 kommuner.

På 1800-tallet og de tre første tiårene av 1900-tallet økte antallet kommuner kraftig og i 1930 hadde Norge hele 747 kommuner. Folketallet i Norge var da på 2 815 164 personer.

For mange kommuner – Schei-komiteen opprettes

Ifølge Store norske leksikon var det før andre verdenskrig en generell oppfatning av at kommuneinndelingen var gått for langt. Det var likevel først i 1946 det ble satt i gang et arbeid med mål om en revisjon av kommunestrukturen i Norge. Dette skjedde ved opprettelsen av Schei-komitéen med navn etter lederen, fylkesmann Nikolai Schei.

Arbeidet med revisjonen av kommuneinndelingen fortsatte utover på 1950-tallet, og i perioden 1946–62 ble det avgitt tre store innstillinger i til sammen 18 bind. I perioden fra 1930 til 1957 hadde det bare vært noen få sammenslåinger og antallet kommuner var redusert til 744.

Gjennomføringen av kommuneinndelingen etter Schei-komiteens arbeid ble gjort i perioden 1960-66, og antall kommuner ble etter kommunereformen i 1966 redusert fra 744 til 454.

26 færre kommuner siden 1967 til i dag

Siden 1967 og frem til i dag er det blitt 26 færre kommuner i Norge. I første rekke skjedde denne reduksjonen ved utvidelse av 11 byer som ikke hadde fått slik utvidelse i kjølvannet av Schei-komitéens arbeid. I 1974-1977 ble det skilt ut 11 enheter, slik at antallet norske kommuner økte til 454. I perioden 1978-1994 ble flere inneklemte bykommuner slått sammen med omegnskommunene og antallet kommuner ble redusert med 19 til 435 kommuner.

I 1995 vedtok Stortinget at endringer i kommunestrukturen skulle være basert på frivillige sammenslutninger og i denne perioden har det funnet sted syv sammenslutninger som involverte 14 kommuner. Disse sammenslåingene fremgår av figuren nedenfor.

Historikk

Utviklingen i kommunestrukturen fra 1838 kan grovt sett deles inn i syv perioder:

Kommunesammenslåing historie
Klikk for større bilde

De siste kommunesammenslåingene

1. Nye Harstad kommune – 2013

Harstad og Bjarkøy kommune i Troms slo seg sammen til nye Harstad kommune fra 1. 1. 2013. Etter sammenslåingen har den nye kommunen i overkant av 24 000 innbyggere.

2. Nye Inderøy kommune – 2012

Mosvik og Inderøy kommune i Nord-Trøndelag slo seg sammen til nye Inderøy kommune fra 1. 1. 2012. Etter sammenslåingen har den nye kommunen om lag 6 700 innbyggere.

3. Nye Kristiansund kommune – 2008

Kristiansund og Frei kommune i Møre og Romsdal slo seg sammen til nye Kristiansund kommune fra 1. 1. 2008. Etter sammenslåingen har den nye kommunen i overkant av 22 000 innbyggere.

4. Nye Aure kommune – 2006

Aure og Tustna kommune i Møre og Romsdal slo seg sammen til nye Aure kommune fra 1. 1. 2006. Den nye kommunen har om lag 3 600 innbyggere etter sammenslåingen.

5. Nye Vindafjord kommune – 2006

Ølen og Vindafjord kommune i Rogaland slo seg sammen til nye Vindafjord kommune fra 1. 1. 2006. Etter sammenslåingen har den nye kommunen i overkant av 8 000 innbyggere.

6. Nye Bodø kommune – 2005

Bodø og Skjerstad kommune i Nordland slo seg sammen til nye Bodø kommune fra 1. 1. 2005. Nye Bodø kommune fikk etter sammenslåingen et folketall på om lag 44 000.

7. Re kommune – 2002

Ramnes og Våle kommune i Vestfold slo seg sammen til Re kommune fra 1. 1. 2002. Nye Re kommune fikk etter sammenslåingen et folketall på om lag 8 000. Sammenslåingen i Ramnes og Våle kommuner var den første sammenslåingen siden 1994.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Var denne siden nyttig?