Kommunesammenslåing og digitalisering

Artikkel

Kommunesammenslåing og digitalisering

Velg riktig partner

Valg av rett leverandør for implementering og vedlikehold av digitale tjenester ved sammenslåing av kommuner er avgjørende.

Digitalisering er en sentral utfordring for kommuner som skal slå seg sammen. Å gjøre informasjon mer brukervennlig og smartere tilgjengelig via digital teknologi er en utbredt problemstilling i samfunnet i dag, og en kommunesammenslåing innebærer nye muligheter. Samtidig betyr det at det stilles nye krav: din IT-strategi må være utarbeidet, den digitale grunnsikringen må være solid, og skal virksomheten benytte nettskyløsninger, må det utarbeides en målrettet strategi.

Nøye gjennomtenkt strategi

Når to eller flere kommuner skal slå seg sammen, har man en enestående sjanse til å revurdere IT-strategien fra bunnen av. Utfordringer kan være å få oversikt over eksisterende og kommende teknologier for å utnytte det digitale potensialet, etablere et handlingsrom som ivaretar kommunale behov, forbedre eksisterende IT-tjenester og redusere kostnadene uten at det går ut over kvaliteten.

For å hjelpe deg og din kommune med å utarbeide en nøye gjennomtenkt IT-strategi drar Deloitte nytte av bred kundeerfaring, bransjekunnskap og omfattende IT-faglig ekspertise. Kombinasjonen hjelper deg å lykkes med teknologidrevet endring og samordning av kommunetjenestene, strategi og daglig drift.

Sikkert og digitalt

Det er en omfattende jobb å skape en god digital grunnsikring av nye kommunale funksjoner, men det er mulig å etablere et solid system raskt. Deloitte bruker vanligvis to dager hos en oppdragsgiver for å gjennomgå alle sikringstiltakene i retningslinjene CIS Controls, og deretter noen dager for å hjelpe til med analyse og gjøre overordnede prioriteringer.

Kommunen bør kartlegge hvilke sikringstiltak som finnes og hvilke som burde komme på plass. Slik får dere både en oversikt over hvilke generelle hendelsesscenarioer kommunen er eksponert for og hvilke sikringstiltak som bør implementeres. Resultatet er en enkel sikkerhetsstrategi for å få på plass en god digital grunnsikring, som gjør at man er godt beskyttet mot de vanligste truslene man er utsatt for på Internett.

Deloitte bistår en rekke norske private og offentlige virksomheter med å redusere risikoen knyttet til manglende informasjonssikkerhet. Vi har et sterkt fagteam i Norge som har utviklet verktøy, metodikk og god praksis innenfor informasjonssikkerhet som vi vil gjøre tilgjengelig for din kommune.

Juridisk kontroll i nettskyen

Har din kommune besluttet å benytte skytjenester, må dere følge kravene i personopplysningslovgivningen. Det er essensielt å velge anerkjente og effektive skyleverandører som er i stand til å gjennomføre tiltak for å møte alle krav dere måtte ha til skytjenester.

Bestemmelsene i kontrakten om kontroll, transparens, formålsspesifikasjon, begrensninger, konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og sikkerhetstiltak skal være i samsvar med grunnleggende prinsipper om personvern og beskyttelse av data. Klare og tydelige formuleringer i databehandleravtalene er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger som behandles i skyen.

Deloitte har spesialister med bakgrunn fra Datatilsynet som arbeider med personvern. Vi bistår med blant annet å gi en generell oversikt over de juridiske rammene i regelverket, identifisere konkrete utfordringer i din kommune, gi veiledning for korrekt behandling av personopplysninger, og utarbeide internkontrollsystemer.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om digitalisering i forbindelse med kommunesammenslåing.

Var denne siden nyttig?