Artikkel

Medisinsk teknologi og tingenes internett

Hvordan tilkoblet medisinsk utstyr endrer helse og omsorg

Markedet for de medisinske tingenes internett (IoMT) vil ifølge beregninger være verdt 158,1 milliarder dollar i 2022. Hvordan kan virksomheter i medisinsk teknologi-bransjen (medtech) utnytte dette forretningsmessig, og levere større verdi til helse- og omsorgssektoren?

Store teknologiske fremskritt driver innovasjonen i medtech, noe som har ført til en økning i sammenkoblet medisinsk utstyr som kan generere, innhente, analysere og overføre data. Disse dataene, sammen med selve utstyret, danner IoMT – en sammenkoblet infrastruktur for medisinsk utstyr, programvare, helsesystemer og -tjenester.

Ny forskning fra Deloitte UK Centre for Health Solutions ser på hvordan IoMT forandrer den medisinske teknologiens rolle i helse og omsorg. Den skisserer hvordan medtech-bedrifter kan lykkes med en digital omstilling – ved å tilpasse eksisterende forretningsmodeller, finne opp nye eller begge deler. Næringens fremtid vil avhenge av evnen til å demonstrere for helsevesenet og de som finansierer det hvordan sammenkoblet medisinsk utstyr kan bidra til en nye, verdibasert modell.
 

Hva er de medisinske tingenes internett?

Medtech-bransjen utvikler og produserer en mengde produkter, fra graviditetstester til kirurgiske instrumenter, kunstige ledd og MR-skannere. Teknologien gjør at dette utstyret kan generere, innhente, analysere og overføre data, som sammen danner de medisinske tingenes internett (IoMT) – en sammenkoblet infrastruktur for helsesystemer og -tjenester.

IoMT og forbindelsen til medtech kan hjelpe helse- og omsorgsorganisasjoner med å oppnå bedre pasientutfall, bremse økningen i helsekostnader, øke effektiviteten og åpne opp for nye måter å involvere og bemyndige pasienter på. Helse og omsorgssektoren vil bli gjenstand for en eksponensiell endring, både når det gjelder omfang og tempo, dersom medtech klarer å utnytte potensialet i IoMT.

Medisinsk teknologi

Medtech and the Internet of Medical Things

Last ned rapporten her

Er medtech klar for IoMT?

Ifølge vår spørreundersøkelse blant bedrifter som produserer medisinsk utstyr med sammenkoblede enheter, venter produsentene en økning i produserte enheter, i tillegg til en økning i FoU-investeringer.

Men - hvordan vil medtech-bedrifter utvikle seg etter hvert som sammenkoblet medisinsk utstyr forandrer helse- og omsorgsektoren?

Selv om IoMT kan bidra til å løse noen av utfordringene helse- og omsorgsektoren står overfor når det gjelder kostnader, innsyn og omsorgskoordinering, vil det å generere datapunkter fra flere millioner sammenkoblede utstyrsenheter ha liten betydning dersom dette ikke bearbeides til kunnskap som kan danne grunnlag for fremtidige beslutninger.

Medtech-bedrifter må utvikle nye strategier for å kunne bruke dataene som genereres av de digitale produktene og gjøre forretningsvirksomhet og driftsmodeller mer aktuelle og konkurransedyktige. For noen medtech-bedrifter vil dette innebære en overgang fra en produktbasert modell til et verdiorientert system.

Last ned rapporten her 

 

Deloitte Health

Les mer om våre tjenester innen Life Sciences and Healthcare

Hold deg oppdatert
Var denne siden nyttig?