Artikkel

Mikromobilitet – små gleder i hverdagen?

Elsparkesykler og bysykler har gjort raske inntog i bymiljøer verden over og avdekket en stor etterspørsel etter enmannskjøretøy. Under samlebetegnelsen mikromobilitet har slike transportmidler skapt utfordringer for både leverandører og regulerende myndigheter.

Norge og Oslo har også fått føle på bølgen av mikromobile løsninger som har skylt over transportbransjen, nå sist i form av elsparkesyklenes inntog i bybildet over natten. Da samferdselsministeren liberaliserte veitrafikkloven i fjor, åpnet dette opp for små elektriske kjøretøy i det norske markedet.

Dette har ført til store endringer i bybildet og mye oppmerksomhet og engasjement i media og politikken i Norge, spesielt knyttet til regulering og sikkerhet. Per dags dato defineres små elektriske kjøretøy ifølge vegtrafikkloven som sykler, og disse følger derfor de samme reglene i trafikken. Hvorvidt dagens regler er hensiktsmessige er vidt debattert, og flere forslag til endringer i vegtrafikkloven har blitt fremmet og drøftet i Stortinget. Les mer her.

I en ny artikkel av Deloitte Centre for Future of Mobility drøftes utviklingen av markedet for mikromobilitet, og hvordan både leverandører og regulatorer av mikromobilitetsløsninger bør håndtere den mikromobile revolusjonen samfunnet nå møter.

«Mikromobilitet er enda et eksempel på hvordan fremtidens regulering innen transport må tilpasse seg både store og raske endringer i samfunnet. Andre land har kommet lenger i utviklingen av markedet for mikromobilitet og norske byer kan derfor ha god nytte av å lære av erfaringene til andre».

Jørund Vollan, leder for transportsatsningen i Deloitte Norge.


Artikkelen peker på noen prinsipper som baserer seg på Deloittes rammeverk for Future of Regulation, samt erfaringer fra andre storbyer når det kommer til mikromobilitet. Blant annet trekkes det frem at reguleringen må være adaptiv, utprøvende, og basert på utfall og brukerbehov. Blant erfaringer fra andre land trekkes det blant annet frem at i Los Angeles var regler for elsparkesykler kun gjeldene for ett år da dette ble innført. En slik metode gjør at transportmyndighetene har mulighet til å lære fra den første prøveperioden og justere reguleringer før mer permanente regler blir innført.
 

Enorme muligheter

«Vi har trolig bare sett starten på en bølge av kommende endringer på transportområdet. Det som skjer innen mikromobilitet skaper enorme muligheter til å takle noen av de største utfordringene i dagens urbane områder når det kommer til transport; køer, utslipp, luftkvalitet og skjevhet i tilgang til kollektivtilbud.»

Jørund Vollan.

 

Akkurat som ved mange andre utfordringer dagens transportnæring møter, ligger nøkkelen i å finne riktig balanse mellom sikkerhet og innovasjon som kan være til nytte for forbrukere og transportsystemet som helhet. For å klare dette må trolig alle parter ha tillitt til hverandre, samtidig som man åpner opp for konkurranse og nye aktører. Ved å lære fra ny data og erfaringer kan samfunnet også være mer rustet når neste innovasjon innen mobilitet kommer på veien – som for eksempel selvkjørende biler.

Future of mobility

Last ned
Var denne siden nyttig?