Artikkel

Mobilitetsfremtiden etter COVID-19

Transportscenarier i en verden etter coronaviruset

Pandemien har stengt millioner av mennesker inne i sine hjem, og har skapt store problemer for hele transportsektoren, men ledere kan ikke bare vente og se hvordan morgendagens mobilitetsøkosystem vil se ut. Vi foreslår fire ulike scenarier for mobilitet i fremtiden.

I nesten et tiår har vi sett inkrementell, men hurtig, fremgang mot et nytt paradigme innen person- og varetransport. Drevet av raskt utviklede teknologier, nye forretningsmodeller, og nye forventninger fra samfunnet, virket mobilitetsfremtiden som mer bærekraftig, rettferdig, effektiv og praktisk uunngåelig – selv om tidspunktet og transformasjonens natur var usikker.

Og så ble mobilitetslandskapet tilsynelatende satt på hodet.

Når verden nå kjemper mot en dobbel krise, bestående av en global pandemi og potensialet for en dyp og langvarig økonomisk resesjon, så er den nært forestående fremveksten av et nytt mobilitetsøkosystem heller usikker. Det gjør det ikke bedre at situasjonen er så flytende, usikker og kompleks at det å skulle handle med sikkerhet, eller bare overbevisning, kan føles uforsvarlig heller enn modig.

Men ledere kan ikke vente og se hvordan alt utspiller seg, og det er her scenariotenking kommer inn – for å definere valgene vi har foran oss, og implikasjonene av dem. I en lengre artikkel (se vedlegg), vil vi utforske fire mulige mobilitetsfremtider over de neste tre til fem årene. Disse scenariene vil ta utgangspunkt i et sett av overordnede scenarier utviklet av Deloitte og samarbeidspartnere, som beskriver konturene av verden basert på hvor omfattende pandemien viser seg å bli og graden av samarbeid i myndigheters respons innad og seg imellom. Utfra disse beskrivelsene har vi utforsket hvordan krisen sannsynligvis vil påvirke bevegelsesmønstrene til mennesker og varer, inkludert potensielle implikasjoner for aktører utenfor mobilitetslandskapet.

Kanskje ikke så overraskende, så fant vi stor variasjon på tvers av, og innen, ulike scenarier. Men vi fant også viktige likhetstrekk, som for eksempel økt fokus på hygiene i kjøretøy, eller den økende viktigheten av dør-til-dør-reiser og e-handel, der virksomheter i dag kan handle med et minimum av selvsikkerhet.

Vårt håp er at næringslivsledere kan bruke disse scenariene til å begynne å identifisere sentrale kilder til usikkerhet, planlegge strategiske valg i møte med ulike aktører, skissere ut mulige veier mot fremtiden, og fremheve indikatorene som aktører på tvers av mobilitetsdomener bør se opp for. Å gjøre dette nå vil gjøre deg mer forberedt, mens omgivelsene blir klarere over de neste månedene, og vil hjelpe interessenter på tvers av transportsektoren å ta mer informerte valg mens de staker ut en kurs som akselererer den kollektive reisen mot en bedre mobilitetsfremtid.

Future of mobility

I denne artikkelen om mobilitet i fremtiden utforsker vi fire mulige fremtider over de neste tre til fem årene.

Les artikkelen her
Var denne siden nyttig?