Artikkel

Et nytt hjem på jobb

Veiledning til en vellykket ansettelse av flyktninger på din arbeidsplass

Virksomheter rundt om i verden står overfor stramme arbeidsmarkeder og aldrende befolkning. Et ønske om å ivareta sitt samfunnsansvar, samt sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, gjør at mange ledere ser til verdens 25,4 millioner flyktninger som potensielle arbeidstakere. I tillegg til at bedriften får et positivt offentlig omdømme ved å støtte en sårbar befolkningsgruppe, tilbyr flyktningene en ny talentbase med nye perspektiver som kan føre til positive forretningsmessige resultater.

En vellykket integrering av flyktninger krever mer enn en vanlig onboardingprosess. Kulturelle forskjeller, manglende samsvar mellom roller som skal fylles og flyktningens ferdigheter, eller bare ulik forståelse av hvordan det daglige arbeidet blir utført, kan hindre en vellykket integrasjon. HR-avdelinger er kjent med strategier som kan skape en arbeidskultur der hver medarbeider føler at de hører til og kan vokse i organisasjonen. Men for å realisere flyktningenes potensiale og skape en inkluderende kultur, trenger organisasjoner en unik tilnærming til bredere inkluderingsarbeid.

Deloittes rapport anbefaler at inkluderingsinitiativene fokuseres rundt seks områder:

1) Preboarding og onboarding

Ved å tilpasse eksisterende preboarding- og onboardingprosesser, kan virksomheten bygge en inkluderende kultur og gi flyktningene skreddersydd informasjon som trengs for å lykkes og for danne genuine relasjoner på arbeidsplassen.

2) Forståelse

Å gi ansatte de nødvendige ressursene både for å forstå sine kollegaers bakgrunn og hva som forventes av dem, kan bidra til å drive tverrkulturelle samspill og gi økt engasjement på tvers av virksomheten.

3) Språk og utvikling

Arbeidsgivere kan tilby språkhjelp og utviklingsressurser til flyktningene og dermed støtte dem i å navigere på arbeidsplassen, engasjere seg med kolleger, vokse i organisasjonen og føle seg komfortabel på sin nye arbeidsplass.

4) Læring og vekst

Virksomheten kan hjelpe flyktningene med å utvikle nye ferdigheter ved å gi tilgang til ferdighetsutviklings- og sertifiseringsprogram. Dette kan også eller styrke eksisterende ferdigheter som har blitt rustne, for eksempel på grunn av en pause fra arbeidet under flytting. Det kan også oppmuntres til personlig og profesjonell vekst ved å koble nyansatte til støttende kolleger og potensielle mentorer.

5) Bygge samhold

Å fremme tiltak som er fokusert på å bygge en inkluderende kultur på individ- og organisasjonsnivå, kan øke medarbeiderengasjementet og redusere turnover. Fadderprogrammer og sosiale tiltak internt kan hjelpe flyktningene med å bli kjent med sine kolleger og føle seg mer hjemme.

6) Fleksibilitet og velvære

Effektive fleksibilitets- og velværeordninger kan fostre en dypere følelse av lojalitet overfor virksomheten. For eksempel kan fleksible arbeidsplaner være til stor hjelp for flyktninger som ofte møter planleggingsutfordringer ved møter med immigrasjonsmyndigheter.

Ved å utvikle forståelse for medarbeiderens bakgrunn og anerkjenne deres ferdigheter og mål, kan arbeidsgivere hjelpe flyktningene til å føle seg velkommen og trives på arbeidsplassen. Selv om de kommer fra ulike bakgrunner og kan kreve unik støtte i nye land og nye arbeidsmiljøer, deler de mange av sine kollegaers ambisjoner, som for eksempel ønsket om å lykkes, vokse og bygge bedre liv for sine familier. Arbeidsgivere som anerkjenner dette faktum og fokuserer på å fremme inkludering for sine flyktningansatte, vil kunne forbedre miljøet for hele arbeidsstyrken og bygge en sterkere og mer sammensveiset virksomhet.

Rapporten tar sikte på å hjelpe bedrifter med å bygge bro over gapet mellom intensjon og handling. Den tilbyr veiledende prinsipper, inkluderingsinitiativer, tiltaksstrategier og casestudier basert på forskning og intervjuer med flyktninger, arbeidsgivere og andre eksperter. Les hele rapporten, Et nytt hjem på jobb, for utfyllende veiledning om hvordan arbeidsgivere kan fremme inkludering av flyktninger på arbeidsplassen.

Et nytt hjem på jobb

Last ned
Var denne siden nyttig?